Torsdag 18. april

Seier til Øyvind og Magne Lorentsen
Resultat... og Øyvind fikk blomster for fylte 60 år
---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 15. april

1.    Barrie Silk – Knut Lunde                               61,57%
2.    Helge Nerland – Per Kr. Egeland                60,37%
3.    Anette Frøytlog – Wenche Myhre                57,72%
4.    Øyvind Lorentsen-Bente Farbrot                 57,50%
5.    Helge Greibesland-Gunleiv Djupesland    56,33%
6.    Ragnar Pettersen-Idar Magne Stavnes      52,06%
7.    Kurt Thomassen-Finn Tronstad                   51,30%
8.   Asbjørn Dahle – Dagfinn Fløystøl                48,46%
9.   Ivar Borø – Kjell Haugum                               47,31%
10. Kjell Johansen – Inga Fidjestøl                    43,54%
11. Inger Grethe Vabo -Synnøve Herlofsen     43,05%
12. Merete Grimstad – David Grimstad               38,80%
13. Lyder Amundsen – Gunnar Stangeland     38,43%
14. Ken Heiden – Trine Espeland                                  38,33%

---------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 11. april

Seier til Olav Ringvoll og Magne Lorentsen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 8. april

1.  Asbjørn Dahle -Dagfinn Fløystøl              61,89%
2.  Kjell Haugum - Ivar Borø                          57,78%
3.  Ragnar Pettersen – Inga Fidjestøl                        53,17%
4.  Clas Gundersen – Bente Farbrot              52,78%
5.  Lyder Amundsen-Gunnar Stangeland      50,00%
6.  Kurt Thomassen – Finn Tronstad              49,44%
7.  Helge Greibesland-Gunleiv Djupesland       48,89%
8.  Synnøve Herlofsen-Inger Grete Vabo      46,67%
8.  Merete Grimstad – David Grimstad        46,67%
10. Wenche Myhre – Anette Fløytlog           46,33%
11. Kristen Ribe – Anne Karin Ribe               44,44%
12. Barrie Silk - Knut Lunde                           43,89%
13. Torhild Lund – Per Holmen                     42,06%

---------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. april

Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte Søgne bridgeklubb 2024

Møtet ble holdt på Søgne omsorgssenter mandag 18. mars kl 17.00
12 medlemmer møtte opp.
Leder Bente Holmen ønsket velkommen.

 1. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
 2. Valg av ordstyrer: Øyvind Lorentsen

Sekretær: Stein Furuseth
3. To personer til å underskrive protokoll:
Clas Gundersen og Barry Silk
4. Årsberetning. Bente leste opp årsmeldingen. Den ble enstemmig godkjent
5. Revidert regnskap. Kasserer Magne Lorentsen gikk gjennom regnskapet. Regnskapet viser et årsresultat på litt over 22000kr. Egenkapitalen til klubben er nå nesten 110000kr.
6. Innkomne forslag. Det var ikke kommet inn forslag.
7. Barry Silk la frem valgkomiteens innstilling:
Leder: Bente Farbrot, 1 år
Nestleder: Øyvind Lorentsen, 2 år
Sekretær: Stein Furuseth, 1 år
Kasserer: Magne Lorentsen, 2 år
Styremedlem: Inga Fidjestøl, ikke på valg
Styremedlem: Synnøve Herlofsen, 1 år
Varamedlem: Clas Gundersen,
Revisor: Finn Thomassen
Festkomite: Clas Gundersen
Turneringskomite: Magne Lorentsen
I-sonen: Ragnar Pettersen

Valgkomite: Bente I. Holmen. Styret får i oppgave å finne et medlem til.

Gratuler Bente Farbrot som ny formann i klubben!

---------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 29. mars

Lagfredag
Resultat


---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25. mars

Resultatliste mandag 25. mars 2024

1.         Clas Gundersen – Inger Andersen                    67,33%
2.         Knut Lunde – Barrie Silk                          53,13%
3.         Ivar Borø – Jane Pedersen                                  52,29%
4.         Torhild Lund – Lajla Ellefskaas               50,67%
5.         Ragnar Pettersen – Idar Magne Stavnes          47,63%
6.         Kjell Johansen – Inga Fidjestøl               46,50%
7.         Arnt Leirkjær – Bjørn Gunnar Johansen           46.96%
8.         Finn Tronstad – Kurt Thomassen                       34,17%
9.         Gunnar Stangeland – Lyder Amundsen           33,33%

Det blir ikke spilling mandag 1.april (2. påskedag).
--------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 21. mars

Seier til Arve Lien og Alf Mardon Hansen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 18.mars

Resultatliste mandag 18. mars 2024

1.         Bente Farbrot – Øyvind Lorentsen                  63,33%
2.         Svein Arne Øydna-   Olav Homme                    58,89%
3.         Clas Gundersen – Lajla Ellefskaas                  56,11%
4.         Helge Greibesland-Gunleiv Djupesland        55,22%
5.         Torhild Lund – Stein Furuseth                          52,61%
6.         Ivar Borø – Per Holmen                                       52,22%
7.         Kurt Thomassen – Finn Tronstad                    48,33%
8.         Svein Versland – Tove Hægg                            46,89%
9.         Knut Lunde -Barrie Silk                                       43,33%
10.      Ole I Olsen – Inga Fidjestøl                                 38,17%
11.      Synnøve Herlovsen–Inger Grethe Vabo        35,56%
12.      Trine Espeland – Ken Heiden                           33,33%

Det blir spilling som vanlig mandag i påskeuka!

---------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. mars

Seier til Erik Jørgensen og Siri Gro Drivdal
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 11.mars

Resultater mandag 11. mars 2024

1.      Ragnar Pettersen – Ole I. Olsen                              64,17%
2.      Helge Greibesland – Gunleiv  Djubesland sr                  58,27%
3.      Svein Versland – Tove Hægg                                  55,53%
4.      Barrie Silk – Knut Lunde                                           54,79%
5.      Anette Frøytlog – Wenche Myhre                                     52,11%
6.      Kurt Thomassen – Finn Tronstad                                     48,84%
7.      Hans Klouman – Inger Ragnhild Klouman             47,47%
8.      Kjell Johansen – Inga Fidjestøl                               44,45%
9.      Trine Espeland – Ken Heiden                                  41,99%
10.    David Grimstad – Merete Grimstad                         31,03%

---------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. mars

Seier til Elin Moseidjord og Olav Ringvoll
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag 6. mars

Invitasjon til Lagfredag 29. mars

Les her

------------------------------------------------------------------------
Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 18.mars kl 17.00 på Søgne Omsorgsenter.

Saker som ønskes tatt opp/behandles på årsmøte, må være skriftlig til styret
innen onsdag 13.mars.

Blir anledning til å spille etterpå
Vanlig mandagspilling  18.30

Hilsen styret

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 4. mars

1 K.Lunde-B.Silk                                    65,56%

2 G,Stangeland-L.Amundsen                 60%

3 H.Nerland-P.K.Egeland                         57,22%

4 A.Frøytflog-R.Pettersen                         56,50%

5 K.Haugum-I.Borø                                   51,67%

6 D.Grimstad-M.Grimstad                          48,33% 

7 T.EspelandK.Heiden                                47,22%

8 H.Greibesland-G.Djupesland sr                44,11%

9 K.Ribe-A,K.Ribe                                         43,33% 

10 K.Thomassen-F.Tronstad                           42,22%

11 T.Skjelbred-A.T.Albert                                   41,11%

12 I.G.Vabo-S.Herlofsen                                    38,89%
--------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 29.februar

Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 26. februar

1 H.Greibesland-G.Djupesland              64,67%

2 K.Haugum-I.Borø                                 64,47%

3 H.Nerland-P.K.Egeland                         63,33%

4 T.Lund-P.Holmen                                   58,11%

5  K.Johansen-I.Fidjestøl                          57,21%

6 R.PettersenO.I.Olsen                             55,71 %

7  K.Lunde-B.Silk                                      51,98%

8 G.Stangeland-L.Amundsen                    51,79% 

9 A.T.Albert-C.Gundersen                         51,67%

10 T.Espeland-K.Heiden                            46,96%

11 D.Grimstad-M.Grimstad                          43,89%

12 K.Thomassen-F.Tronstad                         43,84%

13 A.Ribe-K.Ribe                                           42,54%

14 H.Klouman-I.R.Klouman                            42,30%

15 A.B.Frøytflog-M.Vestby                               41,58%
------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22.februar

Seier til Bjørn G. Johannessen og Arnt Leirkjær
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 19. februar

1 H.Greibesland-G.Djupesland sr      71,91%

2 J.Pedersen-I.Borø                           66,67%

3 H.Nerland-P.Egeland                       58,33%

4 A.Dahle-D.Fløystøl                           53,56%

5 I.G.Vabo-S.Herlofsen                         51,11%

6 K.Johansen-I.Fidjestøl                        50,94%

7 T.Lund-M.Einarsen                              50,34%

8 M.Grimstad-D.Grimstad                        50%  

9 B.Silk-K.Lunde                                       46,67% 

10  R.Pettersen-O.I.Olsen                          41,67%

11 F.Tronstad-K.Thomassen                      37,22%

12 T.Espeland-K.Heiden                              25,56%  
----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15.februar

Seier til Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 12. februar

1 T.Hegg-S.Versland                          65,88%

2 R.Pettersen-I Borø                           60,63%

3 A.Frøyflog-G.Andersen                    58,15%

4 H.Nerland-P.K.Egeland                     54,31%

5 A.Dahle-D.Fløystøl                             49,56%

6 H.Greibesland-G.Djupesland             47,22%

7 I.R.Klouman-H.Klouman                    og

 A.K.Ribe K.Ribe                                    46,67%

9 T.Espeland-K.Heiden                            45,63%

10 B.Silk-K.Lunde                                     42,97%

11 K.Thomassen-I.Fidjestøl                        42,91%
--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 8.februar

Jane Pedersen og Ivar Borøy vant
Resultat
---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 5. februar

1 D.Fløystøl-A.Dahle                      71,67%

2 H.Greibesland-G.Djupesland sr   62,78%

3 Ø.Lorentsen-A.Andersen              og

   B.Silk-K.Lunde                                  60%

5 P.Holmen-M.Einarsen                    46,67%

6 R.Pettersen-O.I.Olsen                    46,11%

7 W.Myhre-A.Frøytflog                        45,67%

8 B.Farbrot-C.Gundersen                    43,89%

9 K.Haugum-I.Borøy                            43,33%

10 K.Johansen-I.Fidjestøl                     37,61%

11 T.Lund-S.Herlofsen                           35,11%

12 K.Thomassen-B.Aardal                    31,67%
--------------------------------------------------------------------

Torsdag 1.februar

Clas Gundersen og Lajla Elefskaas vant Søgne Open
Resultat


------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 29. januar

1 H.Greibesland-G.Djupesland                61,11%

2 K.Haugum-I.Borøy                                 56,11%

3 R.Pettersen-O.I.Olsen                           54,72%   

4 D.Fløystøl-A.Dahle                                 54,17%

5 C.Gundersen-T.Lund                              51,67%

6 I.M.Stavnes-K.Thomassen                      51,19%

7 K.Lunde-M.Einarsen                                 46,24%

8 S.Herlofsen-I.G.Vabo                                 40,97%

9 K.Johansen-I.Fidjestøl                                38,86%

10 K.Heiden-T.Espeland                                36,95%
------------------------------------------------------------

Torsdag 25.januar

Resultat Søgne Open 1. kveld
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 23. januar

Førstkommende torsdag starter Søgne Open. Turneringen
går over 2 kvelder, og avsluttes torsdag 1. februar.
Pengepremier.
Husk påmelding på bridge.no, eller til Bente Holmen (tlf. 917 95234)


Startkontigent: kr. 400 pr. par
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 22. januar

1 I.Borø-K.Haugum                                    65,63%

2 O.I.Olsen-R.Pettersen                             53,73%

3 D.Fløystøl-A.Dalhe                                  50,79%

4 I.M.Stavnes-K.Thomassen                      48,33%

5 P.HolmenM.Einarsen                                47,62%

6 K.LundeB.Silk                                            46,83%

7 H.Greibeslans-G.Djupesland sr                 42,27%

8 S.Herlofsen-I.Fidjestøl                                36,30%
----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18.januar

Seier til Olav Ringvoll og Knut Johansen
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 15. januar

1     B.Silk-K.Lunde               67,97%

2 K.Haugum-I.Borøy             67,81%

3 R.A.Trygsland-A.Haugland   57,03%

4 M.Einarsen-T.Lund                56,97%

5 H.Greibesland-G.Djupesdal   51,56%

6 K.Thomassen-I.M.Stavnes     51,50%

7 D.Fløystøl-A.Dahle                  46,53%

8 R.Pettersen-O.I.Olsen              45,11%

9 S,Herlofsen-I.G.Vabo                 41,41%

10 I.Fidjestøl-A.Andersen            38,22%

 11K.Heiden-T.Espeland                30%
------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11.januar

Seier til Magne Lorentsen og Inger Johanne Urbrott
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 8. januar

1 R.Pettersen-O.Olsen               68,72%

2 A.Andersen-I.Fidjestøl             59,14%

3 S.Versland-H.Klausen              57,64%

4 C.Gundersen-T.Lund                 55,53%

5 D.Fløystøl-A.Dahle                   52,08%

6 G.Djupesland-H.Greibesland    50%

7 I.M.Stavnes-K.Thomassen       45,94%

8 B.Silk-T.Espeland                      42,78%

9 K.Lunde-K.Heiden                      41,39%

10  S.Herlofsen-M.Einarsen           30,28%
-----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4.januar
Spilling i kveld er avlyst!
-----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 28.desember

Seier til Olav Ringvoll og Knut Johansen
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------
Tirsdag 26. desember

Husk kontigent for 2024
Kr. 400,-
Vipps til Bente Holmen: 917 95 234

----------------------------------------------------------------------------------

Mandag 18. desember

1 C.Gundersen-L.Ellefskaas         62,83%

2 K.Thomassen-I.M.Stavnes        62,69%

3 I.Borøy-K.Haugom                  62,08%

4 D.Fløystøl-A.Dahle                  49,54%

5 H.Greibesland-G.Djupesland sr  45,83%

6 T.Lund-I.Fidjestøl                        45,78%

7 K.Heiden-K.Lunde                     43,75%

8 T.Espeland-B.Silk                      41,39%

9 Ø.Lorentsen-A.Andersen           40,97%

10 S.Herlofsen-M.Einarsen            28,89%
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 16. desember

JULEFESTEN 2023
Resultat


------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 14.desember

Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 11. desember

1 L.Amundsen-G.Stangeland                  76,56%

2 H.Greibesland-G.Djupesland  SR        60,94%   

3 A.Haugland-R.A.Trygsland                   57,03%

4 A.Dahle-D.Fløystøl                               51,56%

5 I.M.Stavnes-K.Thomassen                   51,06%

6 K.Lunde-K.Heiden                               50,15%

7 C.Gundersen-L.Ellefskaas                   43,34%

8 Ø.Lorentsen-A.Andersen                      42,19%

9 T.Lund-S.Herlofsen                              38,75%

10 M.Einarsen-P.Holmen                         37,19%

11 T.Espeland-B.Silk                                32,97%

DET SPILLES OGSÅ MANDAG 18. DESEMBER
------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 7.desember

Seier til Tommy Tolfsen og Kristen Vestad
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 4. desember

1 C.Gundersen-B.Farbrot               61,89%

2 R.Pettersen-L.Ellefskaas              56,11%'

3 K.Thomassen-I.M.Stavnes            53,93%

4 R.A.Trygsland-A.Haugland            53,38%  

5 K.Johansen-I.Fidjestøl                    52,39%

6 D.Fløystøl-A.Dahle                          50,11%

7 H.Greibesland-A.Dahle                   49,44%

8 M.EinarsonP.Holmen                      42,89%

9 B.Silk-T.Espeland                            41,94%

10 L.Amundsen.G.Stangeland            40,56%

11 I.G.Vabo-S.Herlofsen                       37,22%

12 K.Lunde-K.Heiden                           32,78%
----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 30. november

Seier til Inger Johanne Urbrott og Magne Lorentsen
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. november

1 D.Fløystad-A.Dahle                           66,22%

2 H.Greibesland-G.Djupesland sr          56,25%

3 A.Andersen-I,M.Stavnes                     51,57%

4 K.Lunde-K.Heiden                              51,11%

5 K.Thomassen-R.Pettersen                  50%

6 T.Espeland-B.Holmen                          47,92%

7 H.T.Sørbø-M.Einarson                         42,36%

8 I.G.Vabo-S.Herlofsen                            42,36%

9 L.Amundsen-G.Stangeland                 41,67%

10 T.Lund-I.Fidjestøl                               40,22%
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 23. november

Seier til Kenneth Tørstad og Paul Otto Johnsen

Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. november

1 L.Amundsen-G.Stangeland               56,35%

2 B.Farbrot-R.Pettersen                        50,56%

3 D.Fløystad-A.Dahle                            49,56%

4 B.Silk-K.Lunde                                    48,41%  

5 I.Fidjedstøl-I.M.Stavnes                       47,38%

6 H.Greibesland-G.Djupesland               45,24%

7 C.Gundersen-T.Lund                            45,06%

8 A.Haugland-R.A.Trygsland                    38,89%
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 


JULEFEST 16. DESEMBER
Les her
----------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 16. november

Seier til Bente Holmen og Knut Johansen

Resultat
------------------------------------------------------------------------------------
Onsdag 15. november

VIKTIG!
I morgen spiller vi på Klepplandstunet.
De andre lokalene var opptatt. Bygningen ligger ved siden av
Omsorgssenteret mot øst. Må kjøre inn Klepplandsvegen og rundt
bygningen og inn til høre for parkering.
I morgen er det også Simultanturnering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. november

1 I.M.Stavnes-P.Holmen                  56,61%

2 C.Gundersen-R.Pettersen             54,11%

3 H.Greibesland-G.Djupesland          52,38%    

4 S.Herlofsen-I.G.Vabo                      51,57%

5 D.Fløystøl-A.Dahle                          46,33%

6 B.Silk-K.Lunde                                46,03%

7 L.Amundsen-G.Stangeland             41,87%

8 O.Homme-S.A.Øydna                      34,13%
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 9. november

Seier til Bente Holmen og Knut Johansen

Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 6. november

1 H.Greibesland-G.Djupesland sr               64,58%

2 A.Haugland-R.A.Trygsland                        63,54%

3 L.Amundsen-G.Stangeland                           51,04%

4 P.Holmen-O.Olsen                                        45,56%

5 L.Ellefskaas-T.Lund                                       43,54%

6 K.Lunde-S.Herlofsen                                      41,67%

7 C.Gundersen-R.Pettersen                             40,92%

8 D.Fløystad-A.Dahle                                        37,75%

9K.Johansen-I.M.Stavnes                                  31%
----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 2. november

Seier til Olav Ringvoll og Magne Lorentsen

Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. oktober

1 D.Fløystøl-A.Dahle                 57,11 %

2 C.GundersenT.Lund                53,20%

3 H.Greibesland-G.Djupesland    50%

4 K.Lunde-B.Silk                            47,62%

5 K.Johansen-I.Fidjestøl                41,95%

6 R.Pettersen-I.M.Stavnes              41,53%

7 L.Amundsen-G.Stangeland           41,22%

8 P.HolmenS.Herlofsen                    40,36%
---------------------------------------------------------------

Torsdag 26. oktoberSeier til Torhild Lund og Stein Furuseth
Resultat
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 23. oktober

 1D.Fløystøl-A.Dahle                 60,50%

2 H.Greibesland-G.Djupesland 57,92%

3 O.I.Olsen -P.Holmen              54,83%

4 K.Lunde-B.Silk                      53,13%

5 A.Haugland-R.A.Trygsland    51,04%

6 K.Johansen-I.Fidjestøl            46,63%

7 I.G.Vabo-S.Herlofsen             40,63%

8 C.Gundersen-T.Lund              36,33%

9 L.Amundsen-G.Stangeland     28,13%
----------------------------------------------------

Torsdag 19. oktober

Seier til Bente Holmen og Nora Hansen
Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Mandag 16. oktober

1 O.I.Olsen-P.Holmen                57,62%

2 G.Nernes-S.Enes                   57,37%

3 D.Fløystøl-A.Dahle                  55,81%

4 A.Haugland-R.A.Trygsland      52,34%

5 O.Homme-S.A.Øydna              49,31%

6 K.Lunde-B.Silk                          47,66%

7 C Gundersen-T.Lund                  43,63%
  
8 L.Amundsen-G.Stangeland        42,19% 

9  R.Pettersen-LEllefskaas             40,31%

10 I.G.Vabo-S.Herlofsen                 39,06%

11 K.Johansen-I.Fidjestøl                 36,56%
---------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 12. oktober

Seier til Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen
Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. oktober

1 A.Andersen-K.Thomassen         57,08%

2 H.Greibesland-P.Holmen             54,44%

3T.Lund-L.Ellefskaas                       52,92%

4R.Pettersen-C.Gundersen            51,33%

5 I.Andersen-O.I.Olsen                   46,92%

6 S.HerlofsenI.G.Vabo                   45,14% 

7 D.Fløystøl-A.Dahle                         44,44%

8 K.Johansen-I.Fidjestøl                  44,19%

9 K.Lunde-B.Silk                              43,75%

10 L.Amundsen-G.Stangeland         40,28%
-----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 5. oktober

Solid seier til
Egil Homme og Øyvind Lorentsen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. oktober

1 K.Johansen-O.I.Olsen             59%

2 P.Holmen-T.Lund                      57,78%

3 K.Lunde-B.Silk                        55,56%

4 I.Andersen-G. Nernes            53,17%

5 R.A.Trygsland-A.Haugland      43,06%

6 L.Amundsen-G.Stangeland       41,67%

7 S.Herlofsen-I.G.Vabo                27,78%

----------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 28. september

Helge Thorsen og Svein Inge Pettersen
vant på kvalitet

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Mandag 25. september

1 K.Johansen-I.Fidjestøl        69,42%

2 K.Lunde-B.Silk                    57,29%

3 S.Herlofsen-I.G.Vabo             53,07%

4T.Lund-P.Holmen                  48,75%

5  H.Greibesland-G.Djupesland  45,83%

6 A.Dahle-D.Fløystad                  44,79%

7 R.Pettersen-I.Andersen         43,33%

8 L.Amundsen-G.Stangeland    41,67%

9 R.A.Trygsland-A,Haugland     33,33%
-----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. september

Seier til John Arthur Frøge og Knut Johansen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Mandag 18. september

1C.Gundersen  -I.Andersen            63,75%

2 S.Herlofsen-I.G.Vabo                   52,38%

3 T.Lund-S.Furuseth                         49,66%

4 R.Pettersen-O.I.Olsen                     48,09%     

5 H.Greibesland-G.Djupesland sr       45,24%

6 I.Fidjestøl-K.Johansen                    44,12%

7 P.Holmen-B.Silk                               42,76%

8 A.Haugland-R.A.Trygsland               32,54%
----------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. september

Seier til Øyvind Lorentsen og Knut Johansen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------
Mandag 11. september

1 A.Dahle-D.Fløystøl               63,54%

2 H.Greibesland-G.Djupesland   sr        57,29%

3 R.A.Trygsland-A.Haugland         56,25%

4 I.Fidjestøl-K.Johansen            50,71%

5 O.Olsen-R.Pettersen                 49,37%

6 I.Andersen-T.Lund                       46%

7 S.Herlofsen-I.G.Vabo                 37,50%

8 C.Gundersen -L.Ellefskaas          36,67%

9 P.Holmen-B.Silk                           32,92%
-----------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. september

Seier til John Arthur Frøge og Knut Johansen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Onsdag 6. september

Sluttresultat sommerbridgeResultat

Det har vært innom ca 75 forskjellige spillere i løpet av sommerbridgen.
15 av disse har nok kvelder som teller og en god del mangler kun en kveld eller mulig 2
En spiller har spilt alle kveldene i sommerbridgen og det er Henning Klemo

Til alle spillerer; Takk for i sommer!
Gratulerer en haug til dem som er på pallen!!

Bente
--------------------------------------------------------------------------

Mandag 4. september

1 ) S.Herlofsen-I.G.Vabo             54,17%

2 ) K.Johansen-I.Fidjestøl            53,44%

3 )S,Furuseth-T.Lund                    50,83%

 4)    B.Silk-P.Holmen                        og

    L.Ellefskaas -C.Gunderseb        49,58%

6) L.Amundsen-G.Stangeland        48,61%

7) G.Djupesland-H.Greibesland       47,92%

8 ) R.A.Trygsland-A.Haugland          43,75%

9 ) R.Pettersen-O. Olsen                     og

    D.Fløistøl-A.Dahle                         39,58%

------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 31. august

Seier til Helge Thorsen og Ragnar Pettersen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 30. august

Sommerbridge sammenlagt før siste runde

Resultat

--------------------------------------------------------------------------
Mandag 28. august

1) I.Fidjestøl-O.Olsen               59,11%

2 )G.Djupesland-H.Greibesland  53,97%

3 )I.I.Stavnes-M.I.Gjerde               53,36%

4 )T.Lund-L.Ellefskaas                 49,85%

5 )A.Dahle-D.Fløystøl                  46,79%

6 ) L.Amundsen-G.Stangeland     og

     A.Haugland-R.A.Trygsland       39,68%

8 ) P Holmen-B.Silk                        39,56%

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 24. august

Seier til Markus Bruno og Egil Homme

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Mandag 21. august

1)C Gundersen-T.Lund                         56,87%

2) R.A.Trygsland-A.Haugland               55,56%

3 ) H.Greibesland-G.Djupesland Sr      52,72%

4 A.T.Albert-I.Andersen                          47,50%

5 ) S.Herlofsen-I.G.Vabo                         35,19%

6  )L.Amundsen-G.Stangeland              33,33%

7 )R.Pettersen-I.M.Stavnes                   28,91%

8 )B.Silk-P.Holmen                                27,13%

9 ) O.Olsen-K.Johansen                       20,52%    
--------------------------------------------------------------------

Torsdag 17. august

Seier til Clas Gundersen og Bente Holmen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Mandag 14. august

1) A.Dahle-D.Fløystøl            64,84%

2) K.Lunde-B.Silk                    57,81%

3 )S.Herlofsen-I.G.Vabo           50,78%

4 )H.Greibesland-G.Djupesland sr  50%

5 )K.Johansen-I.Fidjestøl            48,50%

6) C.Gundersen-L.Ellefskaas      47,34%

7) T.Lund-S.Furuseth                   46,41%

8) P.Holmen-O.Olsen                    43,59%    

9( L.AmundsernG.Stangeland       41,41%

10)R.Pettersen-I.M.Stavnes            41,33%

¨11A.Haugland-R.A.Trygsland         35,16%
-----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 10. august

Seier til Clas Gundersen og Knut Johansen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------
Mandag 7. august

1) l.Amundsen-G.Stangeland          59,52%

2)O.Olsen-I.M.Stavnes                    51,97%

3)K.Lunde-B.Silk                               50,29%

4) L.Ellefskaas-C.Gundersen             47,54%

5)D.Fløystøl-A.Dahle                         46,03%

6)A.Haugland-R.A.Trygsland              45,24%

7)K.Johansen- I.Fidjestøl                   40,15%
           
8)T.Lund-S.Furuseth                          49,12%


--------------------------------------------------------------------------
Torsdag 3. august

Delt førsteplass

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Freddag 28.juli

Sommerbridge foreløpig sammenlagt

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 27.juli

Seier til Siri Hove og Erik Jørgensen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 20.juli

Seier til Henning Klemo og Magne Lorentsen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 13.juli

Seier til Marianne og Egil Homme

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 6.juli

Seier til Jørgen Nordby og John Arthur Frøge

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 29.juni

Seier til Erik Jørgensen og Egil Vårdal

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Mandag 26. juni

  1 )L.Ellefskaas-T.Lund         60,37%

  2) K.Lunde-B.Silk                 60,32%

 3 ) D.Fløistøl-A.Dahle          55,56% 

  4) K.Johansen-I.Fidjestøl    52,06%
 
 5 ) A.Haugland-R.A.Trygsland  51,59%

 6 ) L.Amundsen-G.Stangeland 37,30%

 7 ) S.A.Øydna-O.Homme          35,71%

8 ) P.Holmen-I.M.Stavnes            33,60%
-------------------------------------------------------------------------------

 

Torsdag 22.juni

Seier til Clas Gundersen og Terje Skjelbred

Resultat

--------------------------------------------------------------------------
Mandag 19. juni

 1 ) I.M.Stavnes-R.Pettersen          67,33%

 2 ) T.Lund-L.Ellefskaas                   50,16%

 3 )K.Lunde-B.Silk                              50%

 4 ) A.Haugland-R.A.Trygsland           47,22%

 5) G.Djupesland-H.Greibesland          45,83%

 6 ) K.Johansen-I.Fidjestøl                    42,33%

7 ) C.Gundersen-I.Andersen                32,22%

-------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15.juni

Seier til Magne Lorentsen og Terje Skjelbred

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Mandag 12. juni

K.Johansen – I.M.Stavnes 59,31%
H.Greibesland – G.Djubesland 58,33%
R.A.Trygsland – A.Haugland 50,69%
A.T.Albert – I.Andersen 50,28%
C.Gundersen – B.Farbrot 49,86%
B.Silk – K.Lunde 49,31%
G.Langeland – L.Amundsen 47,92%
R.Pettersen – L.Ellefskaas 40,83%
S.Herlofsen – I.G.Vabo 36,81%

S.Furuseth – T.Lund 35,17%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommerfesten 10. juni

ResultatNok en vellykket sommerfest takket være festkomiteen og de vanlige som
alltiid stiller opp.Bente Holmen fikk velfortjent blomster for sin innsatssom
formann i klubben, og for å ha bakt sin tusende kake til klubbkveldene.
Vi får også nevne kveldens vinnere som var Thorild Hansen og Tore Olsen.
Premiering var pallen, nærmest middels, nest sist og en premie fritt valg.
Den siste prisen gikk til beste oversittpar. Det ble Sylvi Haraldsen
og Gerd Wannberg. De var oversitt hele kvelden.
De gjorde en fremragende jobb med å ordne til med kaffe og mat,
og rydde etter oss så alle vi andre bare kunne spille. Takk til hver og en
for god innsats og dugnadsånd. Blir alltid vellykket da.
Veldig flott og koselig lokale, låven til Yngvar og Astrid Lohne!
Så tusen takk for lånet, til dem!

God sommer!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 8.juni

Seier til Jan Ivar Wannberg og Bente Holmen

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Mandag 5. juni

1.   K.Johansen – I.M.Stavnes                62,78%
2.   H.Greibesland – G.Djubesland       56,25%
3.   C.Gundersen – L.Ellefskaas             51,94%
4.   B.Farbrot – R.Pettersen                   51,25%
5.   R.A.Trygalsnd – A.Haugland                       49,31%
5.   D.Fløystøl- A.Dahle                            49,31%
7.   L.Amundsen – G.Stangeland          47,92%
8.   S.Furuseth – T.Lund                          42,81%
9.  B.Silk- K.Lunde                                     36,11%

10. I.G.Vabo – S.Herlofsen                    33,33%
------------------------------------------------------------

Torsdag 1.juni

Seier til Nora og Øyvind

Resultat

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 25.mai

Seier til Øyvind og Olav

Resultat

--------------------------------------------------------------------------

Mandag 22. mai

1 B.Farbrot-C.Gundersen         61,67%

 2 G.Djupesland-H.Greibesland    55,56%

 3 O.Homme-S.A.Øydna             54,86%

 4 D.Fløystøl-A.Dahle                 52,78%     

 5 S.Furuseth-T.Lund                  48,36%

 6 I.Andersen-I.M.Stavnes          46,53%

 7 G.Stangeland-L.Amundsen      45,14%

 8 K.Johansen-I.Fidjestøl            43,03%

 9 S.Herlofsen-K.Lunde                41,67%

 10 A.Haugland.R.A.Trygsland      38,42%  
--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velkommen til årets sommerfest lørdag 10. juni

Les her

---------------------------------------------------------------------------


Mandag 15. mai

 1 K.Lunde-S.Herlofsen            73,61%

 2 H.Greibesland-P.Holmen        57,61%

 3 L.Amundsen-G.Stangeland     50%

 4 C.Gundersen-T.Lund               47,89%

 5 I.Fidjestøl-K.Johansen            40,94%

  
6 A.Dahle-D.Fløystøl                  36,11%
---------------------------------------------------------------------------


Torsdag 11.mai

Terje Skjelbred og Henning Klemo til topps

Resultat

---------------------------------------------------------------------------

Mandag 8. mai

 1   O.Homme-S.A.Øydna         73,61%

 2  H.Greibesland-G.Djupesland    59,72%

 3  S.Herlofsen-K.Lunde                og

     I.M.Stavnes-T.Lund                  48,61%

 5    R.Pettersen-P.Holmen            38,89%

 6   S.Versland-E.Jacobsen             38,61%

7   A.Dahle-D.Fløystøl                   36,11%
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. mai

Gratuluasjoner til
Clas Gundersen og Lajla Ellefskaas som
vinnere av KM Mix Par!
---------------------------------------------


Torsdag 4. mai

Sommerbridgen 1. kveld:

Bente Holmen og Øyvind Lorentsen vant

Resultat

---------------------------------------------------------------------------


Torsdag 27. april
Bente Farbrot og Henning Klemo
ble sammenlagt vinnere av mars-turneringen
Gratulerer!


Torsdag 27. april

Seier til Inger Johanne Urbrott og Magne Lorentsen

Resultat

---------------------------------------------------------------------------Mandag 24. april

 1 R.Pettersen-P.Holmen   58,89%

 2 C.Gundersen-L.Ellefskaas   57,78%

 3 S.Versland-D.Hægg           56,11%

 4 A.Haugland-R.A.Trygsland    52,22%

 5 H.Greibesland-G.Djupesland   51,67%

 6 I.Borøy-T.Lund                       50%

7 G.Stangeland-L.Amundsen       og

  D.Fløystøl-A.Dahle                    48,89 %

 

 9 K.Johansen-I.Fidjestøl           47,76%

 

10 K.LundeB.Silk                      41,11%

 11 I.G. Vabo-S.Herlofsen           38,33%

  
12 K.Ellertsen-H.Tohrsen          37,78%
-------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 20. april

Resultat

---------------------------------------------------------------------------

Mandag 17. april

1 C,Gundersen-B. Farbrot             61,88%

 2 H.Greibesland-G.Djupesland       56,67%

 3 A,Dahle-D.Fløystøl                      55%

 4 K.Johansen-I.Fidjestøl                  54%

 5 R.A.Trygsland-A.Haugland             53,75%

 6 O.Homme-S.A.-Øydna                  53,13%

 7 B.Silk-K.Lunde                              52,22% 

 8 T.Lund-L.Ellefskaas                       47,78% 
      
9 H.Mølland-O.Kristensen                 46,88

10 D.Hægg-S.Versland                      43,13%

11 G.Stangeland-L.Amundsen           39,44%

 12 I.M.Stavnes-P.Holmen                 38,74%

  
13 I.G.Vabo-S.Herlofsen                    32,50%
-------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 13. april

Seier til Helge Thorsen og Magne Lorentsen

Resultat

---------------------------------------------------------------------------Mandag 10. april

ÅRSMØTET SØGNE BK 27. APRIL

Les her

----------------------------------------------------------------------------------------------

LAGFREDAG 7. APRIL

Takket være festkomiteen med Bente Holmen i spissen ble det nok et vellykket
arrangement på Heimklang. Markus Bruno hadde ansvaret for det tekniske så
vi var i trygge hender der også. Godt jobba til alle dere som bidro.
Vinnere ble ikke uventet "Holsen" , bestående av Bente Holmen, Jorunn Olsen,
Roy Olsen og Tore Olsen. Gratulerer alle! Vel fortjent!
Laget "Willy og Strutsene"fikk prisen for for det "mest humørspredende lag".


Resultat

---------------------------------------------------------------------------

Mandag 3. april

1 I.Fidjestøl-P.Holmen          64,44%

 2 B.Silk-K.Lunde                  56,33%

 3 O.Homme-S.A.Øydna         51,39%

 4 T.Lund-S.Furuseth              47,22%

 5 S.Herlofsen-R.Pettersen      45,33%

 6 O.Kristensen-H.Mølland       40,28%

  
7 L.Ellefskaas-C.Gundersen     37,50%

---------------------------------------------------------------------------

Torsdag 30. mars
Seier til Bente Farbrot og Henning Klemo
Resultat

---------------------------------------------------------------------------
Mandag 27. mars

1 O.Homme-S. A.Øydna              59,03%

 2 K.Lunde-B.Silk                         og

  K.Johansen-I.Fidjestøl                   57.64%

4 B.Farbrot-C.Gundersen                 56,11%

 5 A.Dahle-D.Fløystøl                        50,60%

 6 L.Amundsen-G.Stangeland             44,44%

 7 I.G.Vabo-S.Herlofsen                       og

    H,Greibesland-G.Djupesland             43,06%

   9 H.Mølland-O,Kristensen                    41.67%    

 
18 T.Lund-LEllefskaas                          38,89%

---------------------------------------------------------------------------

Torsdag 23. mars
Søgne BK inviterer til Lagfredag
Les her
---------------------------------------------------------------------------


Torsdag 23. mars
Seier til Elin Moseidjord og Ragnar Pettersen

Resultat

---------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. mars

1  S.Furuseth-T.Lund           71,61%

 2  G.stangeland-L.Amundsen  55,56%

 3  H.Greibesland-G.Djupesland  54,17%

 4  K.Johansen-P.Holmen            47,22%

 5 B.Silk-K.Lunde                       45,83%

 6 I.Borø-W.Haraldsen              40,28%

  
7 D.Fløystøl-A.Dahle                33,33%
------------------------------------------------------------------


Torsdag 16. mars
Seier til Øyvind Lorentsen og Marianne Homme

Resultat

---------------------------------------------------------------------------
Mandag 13.mars

  1 T.Lund-S.Furuseth                60,50%

 2 K.Lunde-B.Silk                      57,64%

 3 G.Stangeland-L.Amundsen      54,86%

 4 I.M.Stavnes -P.Holmen            52,06%

 5 H.Mølland-O.Kristensen          og

   A.Dahle-D.Fløystøl                   og 

   C.Gundersen-B.Farbrot              48,61%

 8 K.Johansen-S.Herlofsen             og  

  S.Versland-D.Hægg                     46,53%

 10 H.Greibesland-G.Djupesland   40,56%

-------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 9. mars
2. kveld Mix: Henning og Inger Johanne på førsteplass
Resultat

---------------------------------------------------------------------------

Mandag 6.mars

   1) T.Lund-S.Furuseth        70,56%

    2) A.Dahle-D Fløystøl       67,22%

    3)K.Lunde-B.Silk               og   

      G.Djypesdal-H.Greibesland 56,57%

    5) R..Pettersen-C.Gundersen 51,67%

    6) K.Johansen-I.Fidjestøl       og

       I.M.Stavnes-P.Holmen         48,89%

     8) A.Haugland-R.A.Trygsland  47,22%

     9)G.Stangeland-L.Amundsen   46,67%

     10) O.Kristensen-H.Mølland      45%

      11) D.Hægg-S.Versland          38,33%

      12) I.G.Vabo-S.Herlofsen        36,11%
----------------------------------------------------------------


Torsdag 2. mars
1. kveld Mix: Erik og Siri Gro på førsteplass
Resultat

---------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. februar

                  1) Clas Gundersen-T.Lund               65,25%

                  2)I.Borøy-W.Haraldsen                    60,78%

                  3)G.StangelandL.Amundsen            52,08%

                  4)A.Haugland-R.A.Trygsland            49,22%     

                  5)I.G.Vabo-S.Herlofsen                    48,44%

                  6) H.Greibesland-G.Djupesland         46,84%

                  7)D.Fløystøl-A.Dahle                          46,33% 

                   8)R.Pettersen-I.M.Stavnes                  45,83%

                 9)K.Johansen-I.Fidjestøl                      og 

                   B.Silk-P.Holmen                                 41,44%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
11)H.Mølland-O.Kristensen                   40,63%
--------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 23. februar
Simultan: Erik og Siri Gro på førsteplass
Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag20. februar

1)H,Greibesland-G.Djupesland      65,63%

      2)T.Lund-S.Furuseth                     54,25%

     3)B.Silk-I.M.Stavnes                      53,17%

     4)D.Fløystad-A.Dahle                     52,08&

 

  5) B .Farbrot-C.Gundersen             og

         S.Versland-D.Hægg                   51,04%

       7)O.Kristensen-H.Mølland              og

        K.Johansen-I.Fidjestøl                  47,92%

       
9)O.Homme S.A.Øydna                 33,)6% 

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 16. februar
Delt førsteplass
Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. februar

  1) S.A.Øydna-O.Homme          64,84%

  2 ) K.L.unde-B.Silk                   60,16%

  3) C Gundersen-I.Andersen        60%

   4) I.Fidjestøl-K. Johansen            54,31%

  5) O.Kristensen-H.Mølland 52,78%

6) R.A.Trygsland-A.Haugland 50%

7)G.Djupesland sr-H.Greibesland 48,44%

8)D.Fløystad-A.Dahle 46,53%

9) I.M.Stavnes-P.Holmen 46,09%

10)L.Amundsen-G.Stangeland 37,50%

11)I.G.Vabo-S.Herlofsen 36,47%

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 9. februar

Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 6. februar

1) T.Lund-S.Furuseth        70,56%

    2) A.Dahle-D Fløystøl       67,22%

    3)K.Lunde-B.Silk               og   

      G.Djypesdal-H.Greibesland 56,57%

    5) R..Pettersen-C.Gundersen 51,67%

    6) K.Johansen-I.Fidjestøl       og

       I.M.Stavnes-P.Holmen         48,89%

     8) A.Haugland-R.A.Trygsland  47,22%

     9)G.Stangeland-L.Amundsen   46,67%

     10) O.Kristensen-H.Mølland      45%

      11) D.Hægg-S.Versland          38,33%

      12) I.G.Vabo-S.Herlofsen        36,11%

--------------------------------------------------------Torsdag 2. februarSiri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant

Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. januar

   1)A.Dahle-D.Fløystøl           73,61%

   2)G Nernes-K.S.Johansen     54,69%

   3)K. Johansen-I.Fidjestøl       52,34%

  4)A.Haugland-R.A.Trygsland    51,56%

 5)O.Kristensen-H.Mølland         50,78%

 6) C.Gundersen-A.T.Albert       48,44%

  7)G.Djupesland sr-H Greibesland     og

      S.Herlofsen-T.Lund               46,09%

   9)L.Ammundsen-G.Stangeland    44,53%

   10)K.Lunde-B.Silk                      41,41%

     
11)I.M.Stavnes-R.Pettersen       38,89%
--------------------------------------------------------------

Torsdag 26. januar

SØGNE OPEN

Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant sammenlagtResultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 23. januar

1)K.Johansen-I.Fidjestøl          61,78% 

    2)D.Fløystøl-A.Dahle              58,59% 

    3)A.Haugland-R.A.Trygsland     57,03% 

    4)I.M.Stavnes-R.Pettersen        55,09% 

     5)S.A.Øydna-T.Lund                 52,91% 

      6)S.Versland-D.Hegg               50,78% 

      7)H.Greibesland-G.Djupesland sr 46,88% 

       8)L.AmmundsenG.Stangeland            og

        O.Kristensen-H.Mølland                    45,71%

        10)S.Herlofsen-I.G.Vabo                    38,28%

        
11)    B.Silk K.Lunde                            37,50%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 19. januar

SØGNE OPEN

Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen i tet

Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 16. januar

1) I.M.Stavnes-R.Pettersen 65,28%

2)D.Fløystøl-A.Dahle 60,16%

3)L.Ammundsen-G.Stangeland 59,78%

4)I.Fidjestøl-P.Holmen 57,64%

5)A.Haugland-R.A.Trygsland 54,69%

6)H.Greibesland-G.Djupesland 50,00%

7)O.Homme-S.A.Øydna 46,88%

8)O.Kristensen-H.Mølland 42,97%

9)B.Silk-K.Lunde 39,84%

10)D.Hegg-S.Versland 36,72%

11)S.Herlofsen-I.G.Vabo 32,81%
---------------------------------------------------------------------------


Torsdag 12. januar

Seier til Christian og Egil Homme

Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. januar

    1) A.Dahle-D.Fløystøl     61,72%

   2)K.Lunde-B.Silk             54,69%

   3)I.M.Stavenes-P.Holmen    54,31% 

   4)  G.Stangeland-L.Amundsen  53,71%

   5)T.Lund-I.Fidjestøl         52,97%

  6)A.Haugland-R.A.Trygsland   47,23%

   7)S.Versland-D.Hegg              45,47

 8) H.Greibesland-G.Djupesland  Sr 43,75% 

 

9 )S.Herlofsen-I.G.Vabo                 43,19%

10) O.Homme-S.A.Øydna            42,97%

11) O.Kristensen-H.Mølland         42,19%
--------------------------------------------------------------

Torsdag 5. januar

Seier til Bente Holmen og Tore Olsen


Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 19. desember

1) H.Greibesland-G.Djupesland 66,25%
2) S.A.Øydna-O.Homme 51,24%
2) K.Johansen-I.M.Fidjestøl 51,24%
4) G.Stangeland.LAmmundsen 47,50%
5) B.Silk-K.Lunde 46,25%
6) R.A.Trygsland-A.Haugland 37,50%

Neste Mandagspilling blir 9. januar
-----------------------------------------------------------------

Lørdag 17. desember

JULEFESTEN 2022
Bente Holmen og Svein Inge Pettersen vantResultat
---------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. desember

Seier til Christian og Egil Homme


Resultat
---------------------------------------------------------------------------


Mandag 12. desember

1) D.Fløystøl-A.Dahle                    65,63%

 

    2 ) R.Pettersen-I.M.Stavnes           60,o4%

 

   3) A.Haugland-A.Tjomsås                58,33% 

    4) S.A.Øydna-O.Homme                       53,13%

    5) K.Ellertsen-H.Thorsen                       51,67%

    6) K.Johansen-I.Fidjestøl                       50 %

7) G.Stangeland-L.Ammundsen              47,92%

    8) S.Furuseth-T.Lund                             41,67%

   
9) K.Lunde-B.Silk                                  15,63%


Torsdag 8. desember

Seier til Bente Farbrot og Clas Gundersen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------


Mandag 5. desember

   1 )O.Homme-S.A.Øydna           60,16%

   2 )T.Lund-S.Furuseth                59,81%

   3 )R.Pettersen-P.Holmen            54,48%

   4 )K.Johansen-I.Fidjestøl             52,07%

    5 ) I.Dvergsnes-G.Røstad          51,56%

    6) A.Tjomsås-A.Haugland         51,39%

    7 ) I.M.Stavnes-W.Myrhe           50%

    8 ) K.Lunde-B.Silk                     46,88%

    9 ) I.G.Vabo-S.Herlofsen             37%

   10 )H.Greibesland-D.Fløystøl         35,15%

     
11) L.Ammundsen-G.Stangeland     31,25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 1. desember

Solid seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------


Mandag 28. november

         1) S.A.Øydna-O.Homme       65,28%

         2 ) K.Johansen-I.M.Stavnes     61,78%

          3 )C.Gundersen-R.Pettersen    54,17%

          4 ) K.Lunde-B Silk                  45,83%  

           5 )A.Tjomsås-A.Haugland      44,44%

           6 ) A.Dahle-D.Fløistad            38,82%

       
7 ) H.Greibesland-G.Djupesland 33,33% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 24. november
Suveren seier til Christian og Egil Homme

Resultat
---------------------------------------------------------------------------


Onsdag 23. november

Novemberturnering 2022

Par

1.kveld

2.kveld

3.kveld

4.kveld

5.kveld

6.kveld

Sum

Ragnar Pettersen-Olav Ringvoll

58,70

63,00

61,10

 

 

 

182,80

Øyvind Lorentsen-Marianne Homme

64,60

56,20

55,90

 

 

 

176,70

Erik Jørgensen-Siri Gro Drivdal

57,10

57,40

56,20

 

 

 

170,70

Magne Lorentsen-Helge Thorsen

68,80

45,10

52,40

 

 

 

166,30

Clas Gundersen-Lajla Elefskaas

61,10

54,90

46,60

 

 

 

162,60

Arve Lien-Alf M Hansen

45,10

52,50

59,90

 

 

 

157,50

Tore Olsen-Bente Holmen

56,30

47,80

50,30

 

 

 

154,40

Arild Eidet-m makkere

52,50

40,40

45,10

 

 

 

138,00

Inga Fidjestøl-Kjell Johansen

45,70

44,40

33,30

 

 

 

123,40

Jens Eckhoff-Stein Ruenes

34,30

48,50

38,30

 

 

 

121,10

Elin Moseidjord m makkere

 

63,00

51,00

 

 

 

114,00

Egil Homme-Christian Homme

59,00

 

53,50

 

 

 

112,50

Per T Holmen-Helge Greibesland

52,50

 

50,70

 

 

 

103,20

Henning Klemo-Gjert Nernes

45,50

55,60

 

 

 

 

101,10

Stein Furuseth-Torhild Lund

44,10

 

43,10

 

 

 

87,20

Inger Andersen-Elin Moseidjord

29,90

49,10

 

 

 

 

79,00

Dagfinn Fløystøl-Asbjørn Dahle

30,20

40,10

 

 

 

 

70,30

Olav Ringvoll- m makkere

58,70

 

 

 

 

 

58,70

Paul Otto Johnsen-Terje Skjelbred

 

 

54,50

 

 

 

54,50

Magne Ivar Gjerde-Idar Magne Stavenes

 

45,10

 

 

 

 

45,10


--------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 21. november

  1) H.Greibesland-G.Djupesland sr    62,50 %

 

   2 ) B.Silk-K.Lunde                         og

 

     L.Ammundsen-G.Stangeland         50%

 

    4 ) R.A.Trygsland-A.Haugland 37%

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 17. november
Seier til Olav Ringvoll og Ragnar Pettersen

Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 14.november

          1 ) K.Johansen-I. Fidjestøl       58,61%

          2 ) T.Lund-S.Furuseth               56,73%

          3 )  G.Stangeland-L.Ammundsen  53,17%

           4 ) I.Borø-J.Pedersen                   52,14%

            5 ) H.Greibesland -G.Djupesland  46,03%

            6 ) S.A.Øydna-O.Homme              og

                 R.Pettersen-I.MStavnes            43,65%

                    
8 ) B.Silk-K.Lunde                        36,51%
             ---------------------------------------------------------------------------------------
             
Torsdag 10. november
JULEFESTEN 17. DESEMBER 2022
Les her

-----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 10. november
Seier til Elin Moseidjord og Ragnar Pettersen

Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 7. november

1  )K.Lunde-B.Silk            61,81%

         2) M.Skov-A,Ersfjord          56,94%

        3) I.Borøy-P.Holmen             54,03%

         4 )R.Pettersen-I.M.Stavnes   53,44%

        5 )A.Dahle-D.Fløystøl             52,08% 

         6 )H.Greibesland-G.Djupesland  51,39%

         7)K.Johansen-W.M.Haraldsen     45,14%

          8 )S.A.Øydna-O.Homme          41,37%

          9)I.G.Vabo-S.Herlofsen             36,81%

                                                             
10 )L.Ammundsen-G.Stangeland   36,11%
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 3. november
Seier til Nora Hanssen og Helge Thorsen


Resultat
---------------------------------------------------------------------------


Mandag 31. oktober

1 ) K.Ellertsen-H.Thorsen       62,08%

    2 ) K.Johansen -I.Fidjestøl        61,72%

          3) S.AØydna-O.Homme            57,64%

          4 )H.Eidet-A.Eidet                    51,35%

           5 ) I.G.Vabo-S.Herlofsen           49,31%

          6 ) H.Greibesland-G.Djupesland sr   46,53%

          7 ) B.Silk-K.Lunde                       42,26%

           8 ) R.A.Trygsland -A.Haugland     og

             I.M.Stavnes-P.Holmen                  41,67%

                 
10 ) I.Andersen-M.Sleev                  39,57%
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 27.oktober
Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 24. oktober

1) K.Johansen-I. Fidjestøl             62,47%

          2 )S.A.Øydna-O.Homme                54,88%

           3  )P.KnutsenT.Skårdal                 54,36%

          4 ) B.Silk-K.Lunde                          54,17%

            5 ) R.Pettersen-L.Ellefskaas            52,08%

            6 ) Heidi Eidet-P.Holmen                  48,61%

            7 )H.Greibesland-G.Djupesland        45,17%   
       
             8 ) G.Stangeland-L.Ammundsen       42,36%

            9 ) A.Sørbø-H.T.Sørbø                      40.97%   

           
10 ) I.Berge-F.Thommassen               38,89%
-----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20.oktober
Seier til Kenneth Tørstad og Terje Skjelbred
Resultat
---------------------------------------------------------------------------

Mandag 17. oktober

1) H.Greibesland-G.Djupesland Sr          60,42%

     2) G.Stangeland-L.Ammundsen              56,67%

     3) B.Silk-K.Lunde                                   53,19%

     4) S.Herlofsen-I.G.Vabo                          52,08%   

      5)S.A.Øydna-O.Homme                           51,04%

     6)I.M.Stavnes-P.Holmen                           48,96%

     7)R.A.Trygsland-A.Haugland                      47,92%

     8) K.Johansen -I.Fidjestøl                          41,67%

        
9) I.Berge-F.Thomassen                              40,63%
---------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 13.oktober
Egil Homme og Andreas Hatten vant
Resultat
----------------------------------------------------------------------------

Mandag 10. oktober

1)   S.A.Øydna-P.Holmen                62,58%

        2)D.Fløystøl-A.Dahle                      53,97%
     
      3)T.Lund -I Fidjedstøl                    og

        H.Greibesland-G.Djupesland Sr        50,79%

 

      5)R.Pettersen-I.M.Stavnes                  49,21%

      6)I.G.Vabo-S.Herlofsen                        44.44%

       7)B.Silk-K.Lunde                                 og

          A.Sørbø-H.T.Sørbø                            42,86%

--------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 6.oktober
Vinnere av Septemberturneringen
Marianne Homme og Øyvind Lorentsen----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 6.oktober
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant
Resultat
----------------------------------------------------------------------------

Mandag 3. oktober

1) T.-Lund-S.Furuseth               62,50%

      2) M.Lund-G.Gjernes              og

         D.FløystadA.Dahle                57,29%

       4)R.A.Trygsland-A.Haugland     53,13%

        5) K.Lunde-P.Holmen               50%

         6)H.Greibesland-G.Djupesland  45,83 %

        7) I,G.Vabo-S.herlofsen             og

'        R.Pettersen-I.M.Stavnes            43,75%

                                          
9) L.Ammundsen-G.Stangeland   38,42%
         -----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 29. september
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant
Resultat

------------------------------------------------
Mandag 26. september

1) O.Homme-S.A.Øydna     56,94%

   2) H.Greibesland-G.Djupesland 55,21%

   3) K.Johansen-I.M.Stav nes     52,78%

    4)   B.Silk-K.Lunde         51,39%

     5 )T.LundP.Holmen        50%
   
    6) G.Stangeland-L.Ammundsen  49,22%

   
7 )I.G.V abo-S.herlofsen         44,44%
-------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22. september
Marianne Homme og Øyvind Lorentsen vant igjen

Resultat

------------------------------------------------

Mandag 19. september

          1) H.Greibesland-G,Djupesland             65,63%

           2) A,Haugland-R,A Trygsland               57,29%

           3)    S.Furuseth-T.Lund                            55,29%

           4) I.M.Stavnss-P.Holmen                      52,75%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5 ) K.Johansen I,M.Fidjestøl                   50,67%
-----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. september
Marianne Homme og Øyvind Lorentsen vant

Resultat

------------------------------------------------

Mandag 12. september

1 ) R.A.Trygsland-P.Holmen 54,64%

2) B.Silk-K.Lunde 50,79%

3 )I.M.Fidjestøl-K.Johan sen 50,47%

4 ) R.Pettersen-I.M.Stavnes 49,21

H.Greibesland-G.Djupesland 49,21

T.lund-S.Furuseth 49,21%
---------------------------------------------------------------------

Torsdag 8. september
Martin Eiesland og Gjert Nernes vant

Resultat

------------------------------------------------

Mandag 5. september

1)R.A Trygsland-A.Haugland 62,70%

2)K.Johansen-I.M.Stavnes 53,17%

3)G.Stangeland -l.Ammundsen 52,38

4)P.Holmen-T.Lund 51,59

5.)I.Andersen-A.T.Albert 50,79%

6.)I.G.Vabo-S.Herlofsen 50,0%

7.)B.Silk-K.Lunde 47,62%

8.)O.Homme-S.A.Øydna 31,75%

------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 1. september
Bente Holmen og Tore Olsen vant

Resultat

------------------------------------------------

Mandag 29. august

1 ) A.Dahle-D.Fløistøl           62,70%

      2 ) K.Johansen-I.M.Fidjestøl     53.17%

      3 ) I.Andersen -A.T.Albert         52,38%

       4 ) H.Greibesland-G.Djupesland    51,59%

        5)R.Pettersen-I.M.Stavnes           50,79%

        6)R.A.Trygsland-A.Haugland          50%  

         7)    K.Lunde-P.Holmen                   47,62%

       
8 ) O.Homme-S.A  Øydna                  31,75%
---------------------------------------------------------------------

Torsdag 25. august
Per Skretting og Magne Lorentsen vant

Resultat


------------------------------------------------

Mandag 22. august

1) A.T.Albert-I.Andersen       61,11%

    2) L Ammundsen-G.Stangeland    60,68%

    3 ) T.Lund-S.Furuseth             56,31%

    4 )S.A.Øydna-O.Homme         og

       I .M.Fidjestøl-P.Holmen              50 %  

      6) A Dahle D.Fløystøl             44,42%

     
7) B.Silk-K,Lunde                    36,11%
--------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18. august
Marianne og Egil Homme vant

Resultat


------------------------------------------------

Onsdag 17. august

Sammenlagt Sommerbridge

-------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 15. august

   1) Inga M.Fidjestøl-Kjell Johansen 63,25%

   2 ) T.Lund-S.Furuseth                   55,50%

    3 ) A.Haugland-R.A.Trygsland       53,5o%

    4) I.M. Stavnes P.Holmen              48,75%

     5) G.Stangeland-L.Ammundsen     42,50%

     
6)K.Lunde-B.Silk                         37,50%
      --------------------------------------------------------

Torsdag 11. august
Terje Skjelbred og Erik Jørgensen vant

Resultat


------------------------------------------------

Mandag 8. august

1 D.Fløystøl-A.Dahle            64,20%

 

                       2 ) O.Homme-S.A Øydna     54,71%

 

                       3 ) A,Haugland -R.A. Trygsland    og

 

                       T.Lund-K.Lunde                          52,38%

 

                        5 ) H.Greibesland-G,Djupesland  51,59%

 

                        6)I.M.StavnesP. Holmen            50,79%

 

                        7) K.JohansenI.M.Fidjestøl          39,68%

 

                        
8)L,AmmundsenG.Stangeland      36,73%
--------------------------------------------------------------

Torsdag 4. august
Seier til Helge Thorsen og Knut Johansen

Resultat

----------------------------------------------------------------------------------

Mandag 1. august

1) O.Homme-S.A.Øydna             58,33%

           2 ) T,Lund -S.Furuseth                   57,72%

            3 ) H.Greibesland-G.Djupesland    54,17%

             4)I.M.Stavnes -P.Holmen               52,06%

              5) K.Lunde-B.Silk                              og

                 A.Haugland  -R.A.Trygsland         45,83%

               
7 )K.Johansen-I.M.Fidjestøl              30,57%
             
             ----------------------------------------------------------------------
             
Lørdag 30. juli
Mandagsspillingen starter opp 1. august

-----------------------------------------
Torsdag 28. juli
Seier til Markus Bruno og Knut Johansen

Resultat


-----------------------------------------Torsdag 21. juli
Seier til Kjell Haugum og Bjørn Gunnar Johannessen

Resultat


-----------------------------------------


Torsdag 14. juli
Seier til Markus Bruno og Ragnar Pettersen

Resultat

-----------------------------------------

Torsdag 7. juli
Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

Resultat

----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 30. juni

Resultat

-----------------------------
Mandag 27. juni

1) O.Homme-S.A.Øydna 64,52%
2) D.FløystølA.Dahle 57,21%
3) K.Johansen-I.Fidjestøl 56,92%
4) S.Furuseth-T.Lund 56,32%
5) A.Haugland-R.A.Trygsland 56,25%
6) B.Silk-I.M.Stav nes 52,13%
7) L.AmmundsenG.Stangeland 40,63%
8) I.G.VaboS.Herlofsen 36,46%
9) E.Ellefsedn-T.Mevik 30,92%
-------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. juni

1 ) S.Furuseth-T.Lund            67,44%

                  2 ) G.Djupesland Sr-H.Greibesland   63,89%

                  3 ) K.Johansen-I.Fidjestøl               52,06%

                  4) L.Ammundsen- G.Stan geland       50%

                   5 ) S.A.Øydn a-O.Homme                 44,44%

                     6 ) P.Holmen-I.MStavnes                  36,11%

         
7 )  K.Lunde-B.Silk                             20,56 %
                   
                   -------------------------------------------
                   
Torsdag 16. juni
Resultat

______________________________________________


Mandag 13. juni

    1) K.Lunde-B.Silk                       65%

 

    2 ) I.Fidjestøl-K.Johansen             63,17%

 

    3) A.Haugland-R.A.Trygs lan d       55%

 

    4)I.M.Stavnes-P.Holmen                 45%

 

     5 )G.Stangeland-L.Ammundsen       37,5%

 

    

6 ) S.Herlofsen-I.G.Vabo                   33,33%

Vi spiller to mandager til før ferien
----------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 11. juni

SOMMERFESTEN

Resultat
---------------------------------------------------------
Torsdag 9. juni

Resultat


-------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 2. juni

Resultat


-----------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. mai

1)I.FidjestølK.Johansen             64,67%

  2)A.Haugland-R.A.Trøgsland       60,32%

'  3) D.Fløystøl-A.dahle                og

      H.Greibesland-G.Djupesland Sr     og

      B.silk,-K.Lunde                       50%

    6) T.Lund-S.Furuseth                       45,24%

     7)  I.G.Vabo-S.Herlofsen                 41,27%

    8) P.Holmen-I.M.Stavnes                   34,92%

-------------------------------------------------------------------------------


Mandag 23. mai

    1 ) S.Herlofsen-P,Holmen                       71,81%

    2) I.Fidjestøl-K.Johansen                       54,53%  

    3 )  A.Dahle-DFløystøl                            og

          B.Silk-K.Lunde                                  53,47%

     5) H.Greibesland-G.Djupesland Sr            47,22%

      6 ) G.Stangeland-L.Ammundsen               47%  

       7 ) I.M.Stavnes-R.Pettersen                     45,14%&

        8)A.T: Albert-I.Andersen                         43,47% 
   
        9 ) R.A.Trygsland-A.Haugland                   43,06%

     
10)O.Homme-S.A.Øydna                             38,89%
-----------------------------------------------------------------------------


Søndag 22. mai
Jubileumsfest/Sommerfest
Invitasjon
---------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19. mai

Resultat


-----------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 16. mai

1) I.M.Stavnes-P.Holmen      56,50%

2 ) L.Ellefskaas-C.Gundersen    54,50%

3 )H.Greibesland-G.Djupesland   51%

4  ) G.Stangeland-L.Ammundsen   48,5%

5) K.Lunde-B.Silk                          og

     
I.Fidjestøl-KJohansen           43%
----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 12. mai

Resultat


----------------------------------------------------------------------------------
Mandag 9. mai

K. Johansen - I. Fidjestøl 65,94%
I.M. Stavnes- R. Pettersen 59,69%
L. Ammundsen - G. Stangeland 58,33%
S.A. Øydna - O. Homme 56,94%
S. Versland - P- Holmen 50,28%
A. Dahle - D. Fløystøl 50%
A.T. Albert - I. Andersen 41,67%
R.A. Trysland - A. Haugland 41,67%
K. Lunde - B. Silk 37,56%
I.G. Vabo - S. Herlofsen 37,08%
-------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 5. mai
Seier til Magne og Øyvind Lorentsen

Resultat


---------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. mai

1 ) S.a.Øydna-O.Homme           62,92%

2 )K.Johansen-I.Fidjestøl             53,14    

 

3) G.Djupesland Sr-H.Greibesland     52,78%

 4) A .T. Albert-I.Andersen                 52,08%

5 )T.Lund P.Holmen                            51,36%

 

6 ) I.M.Stavenes-R.Pettersen               50,69%

7 ) A.Dahle-D.Fløystøl                                 47,22%

8 )S.Versland-D.Hegg                                 45,78%

9 ) I.G.Vabo-S.Herlofsen                              42,36 %

10 )  K.Lunde-B.Silk                                   39,58%
------------------------------------------------------------------------------------------------------Seier til Olav Ringvoll og Clas Gundersen
y2
---------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25. april

1 ) T.Lund-C.Gundersen                 59,30%

2  )A.Dahle-D.Fløystøl                    54,76%

3  ) A.T.Albert-I.Andersen                 53,26%

4  ) O.HommeS.A Øydna                  53,17%

 

5  ) K.Lunde-P.Holmen                     50,67%

6 )I.Fidjestøl-K,Johansen                   50%

7 ) I.M.StavnesR.Pettersen                  43,05%

8 ) I.G.Vabo-S.Herlofsen                      37,28%
------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 21. april

Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
---------------------------------------------------------------------------------


Fredag 15. april
LAGFREDAG
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 11. april

1) H.Eidet-A.Eidet                 70,43%

2) K.Lunde-P.Holmen             57,82%

3 ) I.M.Stavnes-R.Pettersen      52,85%

4 )H.Greibesland-T.Greibesland   51,59%

5) K.Johansen-I.Fidjest               49,21%

6) H.Gran-W.Gran                       39,30%

7 )T.Lund-L.Ellefskaas                  38,10%

8)G.Stangeland-L.Ammundse n     36,71%
-----------------------------------------------------------------------------------------


Seier til Helge Thorsen og Magne Lorentsen
y2
---------------------------------------------------------------------------------Mandag 4.april

1) K,Johansen-I.Fidjestøl              58,31%

2) R.Pettersen-I.M.Stavnes            56,22%

3) D.FløystølA.Dahle                     54,86%

4) G.Djupesland Sr-T.Trygsland        52,78%

5) T.Lund-P.Holmen                          52,06%

6) A.HauglandR.A.Trygsland              50%

7) S.A.Øydna-O.Homme                   48,61%

8) B.Silk-K.Lunde                           43,75& 

9)G.Stangeland-LAmmundsen          42,71%

10)I.G.Vabo-S.Herlofsen                   41,94%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 31. mars
Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
---------------------------------------------------------------------------------

Mandag 28. mars

1) I.M.Stavnes-R,Pettersen          58,40%
2-)T.Fidjestøl-P.Holmen                55.56%
3 )O.Homme-S.A.Øydna                50,28%
4) I,Andersen-A T Albert                50%
5) A.Haugland-R.A.Trygsland         48,51%
6) H.Greibesland-G.Djupesland      og 
 6)  K.Lunde-B.Silk                       46,83

8) S.Herlofsen-I.G.Vabo                39,68%
--------------------------------------------------------------------


Torsdag 24. mars

Seier til Magne Lorentsen og Olav Ringvoll
y2
---------------------------------------------------------------------------------


Onsdag 23. mars
Velkommen til Lagfredag

----------------------------------------------------------------------------------

Mandag 21. mars

1)K.Johansen.-I.Fidjestøl                         63,49%

2)H.Greibesland.G.Djupesland              61,11%

3)L.Ammundsen-G.Stangeland              54,68%

4)A.Haucland-R  A .Trygsland                 50%

5) O.Homme-S.A.Øydna                       44,44%

6) R.Pettersen-P.Holmen                      38,87%

 

7) K.Lunde-B.Silk                                  36,11% 
-------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 17. mars

Torsdagsspilling vil fremover starte kl. 18.00
Vi vil forsøke dette i en periode. Blir det for store protester
så vil det bli vurdert å endre tilbake til kl. 18.30
-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 17. mars
Seier til Kenneth Tørstad og Paul Otto Johnsen
y2
---------------------------------------------------------------------------------

Mandag 14. mars

1. Barrie - Knut  66,67%
2. Ragnar - Bente  64,58%
3. Torhild - Lajla  62,50%
4. Olav - Svein Arne  58,33%
5. Lyder - Gunnar  48,89%
6. Helge - Gunleiv  43,75%
7. Dagfinn - Asbjørn  44,79%
8. Synnøve . Inger Grete  31,25%
9. Kjell og Inga  29,17%

---------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 10. mars

y2

-------------------------------------------------------------------------------
Mandag 7. mars

1) K.Johansen -I.Fidjestøl      60,79%

 
2) O.Homme -S.A.Øydna           57,94%

3) D,Fløystøl-A.Dahle                 53,17%

4) I.M.Stavnes-P.Holmen             52,85%

5) T.Lund-S.Furuseth                  48,61%

6) K.Lunde-B.Silk                       46,85%

7) H.Greibesland-G.Djupesland sr  43,65%

8 ) G.Stangeland -L.Ammundsen   30,37%

----------------------------------------------------------------


Torsdag 3. mars
Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
---------------------------------------------------------------------------------

Mandag 28. februar
Seier til Idar Magne Stavnes og Ragnar Pettersen

Ragnar Pettersen - Idar Magne Stavnes
63,14%
Rolf Aron Trygsland - Arnt Haugland 57,21%
Thorild Lund - Stein Furuseth 55,29%
Kjell Johansen - Inga Fidjestøl 54,9%
Jane Pedersen - Ivar Borøy 53,96%
Gunleiv Djupesland- Torgny 47,92%
Asbjørn Dahle - Dagfinn Fløystøl 42,74%
Per Holmen - Barrie Silk 34,38%
Gunnar Stangeland - Lyder 33,29%
----------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 24. februar
Seier til Helge Thorsen og Magne Lorentsen
y2
------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 23. februar
Innkalling til årsmøte 11. mars
les
-----------------------------------------------------------

Mandag 21. februar
Seier til Thorild Lund og Stein Furuseth

Torhild Lund- stein Furuseth                                     59,2%
Dagfinn Fløystøl – Asbjørn Dahle                            53,97%
Gunleiv Djupesland sr. – T.                                        51,22%
Idar M. Stavnes – Ragnar Pettersen                      51,22%
Kjell Johansen – Inga Fidjestøl                                 50,47%
Svein A. Øydna – Olav Homme                                46,03%
Knut Lunde – Barrie Silk                                             42,06%
Gunnar Stangeland –L. Ammundsen                     34,92%

---------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 17. februar


Seier til Clas Gundersen og Lajla Ellefskaas

y2
-------------------------------------------------------------------


Tirsdag 15. februar

PC problemer gjør at vi har problemer med å rapportere turneringer
fra torsdagene. Håper å få fikset dette til neste gang (Markus kommer)
------------------------------------------------------------------------------

Mandag 14. februar

Seier til Idar Magne Stavnes og Ragnar Pettersen

Idar
Magne Stavnes - Ragnar Pettersen 59,00%
Asbjørn Dahle - Dagfinn Fløystøl
56,94%
Helge Greibesland - Gunleiv Djupesland sr. 56,94%
Svein Arne Øydna - Olav Homme 50%
Knut Lunde - Barry Silk
48,61%
Synnøve Herlofsen - Per Holmen 38,89%
Terje Greibesland - Gunleiv Djupesland jr. 36,11%

-------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 10. februar


Seier til Paul Otto Johnsen og Andreas Hatten

y2
-------------------------------------------------------------------

Mandag 7. februar

Seier til Lajla Ellefskaas og Ragnar Pettersen

Lajla Ellefskaas - Ragnar Pettersen 70%
Torhild Lund - Stein Furuseth 56,25%
Gunleiv Djupesland - Helge Greibesland 56,25%
Dagfinn Fløystøl - Asbjørn Dahle 41,25%
Knut Lunde - Barry Silk
40%
Per Holmen - Inga Fidjestøl 36,25%

-----------------------------------------------------------------------------------

Fredag 4. februar

Mandagspillingen starter opp igjen 7. februar

-----------------------------------------------------------------------------
Torsdag 3. februar

Seier til Lajla og Clas
y2


------------------------------------------------------------------------------------------


Tirsdag 1. februar


Vi starter opp med spilling i klubben førstkommende torsdag (3.februar).
Regjeringen har i kveld åpnet opp for at lag og foreninger kan begynne å fungere som normalt.
Dersom bridgeforbundet kommer med spesielle anbefalinger i løpet av morgendagen
vil vi informere om disse før spillestart. Ellers forventer vi at den enkelte som møter
opp er frisk og uten symptomer på smitte.

Vel møtt!

Hilsen styret
-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. januar
All spilling i regi av klubben er stanset.
Foreløpig ut januar.

Hilsen styret

-----------------------------------------------------------------------------
Torsdag 30. desember
VIKTIG!

          Kjære medlemmer
På denne nest siste dag i 2021,
kommer en påminnelse om medlemskontingent for 2022.
         Standardmedlem  kr 400,-
         Støttemedlem       kr 100,-
         Kontonr.:  30902093571
(kan også vipse til Søgne Bridgeklubb)

Benytter anledningen til å ønske hver og en av dere:

 • Ei flott feiring inn i det nye året!
 • Det aller beste for året som kommer!
 • Og takker for året som ebber ut.

Stor smittefri klem til alle, fra kasserer Bente Irene

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 9. desember
Seier til Alf Mardon Hansen og Terje Dag Østhassel
y2

-------------------------------------------------------------------------------


Tirsdag 7. desember
Jule- og jubileumsfesten 11. desember er avlyst

På grunn av lav påmelding og usikker koronasituasjon så har vi
med stor beklagelse valgt å avlyse arrangementet
.
Hilsen styret.
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 6. desember

1)T.Lund-       S.Furuseth      63,67%

2) A.Dahle-D.Fløystøl            56,25%

3)G.Stangeland-Lyder            54,08%

4) K.lunde-B.Silk                    53,13%

5)C.Gundersen-L.Ellefskaas      50,21%

6)H. Greibesland-G. Djupesland sr 47,92%

7)K.Johansen-I-Fidjestøl 44,79%

8)S.Herlofsen-I.M.Stavnes 41,67%

9) Giert Nernes-Harald 34,79%

-------------------------------------------------------------------

Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2

-------------------------------------------------------------------------------

Mandag 29. november

1)S.Herlofsen-P.Holmen       67,33%

2)I.Fidjestøl-K.Johansen        51,39%

3)I.M.StavnesR.Pettersen       50%

4)H.Greibesland-G.Djupesland Sr   48,61%

5)K.Lunde-B.Silk                   47,22%

6)T.Greibesland-G.Djupesland Jr    45,83%

7)D.Fløystad-A.Dahle                 36,11%


---------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 25. november

Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 22. november

1)L,Ammundsen-G.Stangeland          59,79%

2)R.A.Trygsland-A.Haugland               58,33%

3)G.Djupesland jr-T.Greibesland   

    S.Herlofsen-I,G.VaBO                        55,21%

5)D.Fløystøl-A.Dahle                              51,04%

6)H.Greibesland-G,Djupesland Sr          50%

7)T,Lund-I.M.Stavnes                            41,67%

8)  Kjell johansen-I.Fidjestøl                   35,42%

9)Barri Silk-Knut Lunde                           33,33%
--------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 18. november
Seier til Inger Johanne Urbrott og Magne Lorentsen
y2
------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 15.november

1 ) G.Djupesland sr-T. Trygsland 62,50%
T, Greibesland -G.Djupesland jr 62,50%
3)I,M.Stavnes-T.Lund             54,25%
4)G.Nernes-R.Pettersen          53,75%
5)I.G.Vabo-S.Herlofsen            47,92%
6) D.Fløystøl-A.Dahle             44,44%
   K.Haugum-P.Holmen             44,44%
8)s.Øydna-O Homme             43,06%
    I.Fidjestøl-K.Jopansen          43,06%
10) Barri Silk-K.Lunde              39,58%

---------------------------------------------------------------------------------

Fredag 12. november
Jule- og jubileumsfest info
Les her
--------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11. november
Seier til Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen
y2
------------------------------------------------------------------------------------


Tirsdag 9. november

Det blir simultanturnering torsdag 11. november

---------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 8. november

1. Olav Homme – Svein Arne Øydna 62,50 %
1. Dagfinn Fløystøl – Asbjørn Dahle 62,50 %
3. Gunleiv Djupesland jr. – Terje Greibesland 60,42 %
4. Kjell Johansen – Inga Fidjestøl 54,31 %
5. Barrie Silk – Knut Lunde 51,56 %
6. Svein Versland – Didrik Hægg 50,00 %  
7. Synnøve Herlofsen – Inger Grethe Vabo 47,66 %
8. Torhild Lund – Idar Magne Stavnes 42,53 %
9. Arnt Haugland – Rolf Aron Trygsland 39,06 %
10. Finn Thomassen – Inger Berge 38,28 %
11. Helge Greibesland – Gunleiv Djupesland 32,81 %

------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 4. november
Seier til Bente Holmen og Olav Ringvoll
y2
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 1. november

 1. Gunleif Djupesland jr. – Terje Greibesland 66,67 %
 2. Rolf Aron Trygsland – Arnt Haugland 62,50 %
 3. Olav Homme – Svein Arne Øydna 56,94 %
 4. Inga Fidjestøl – Kjell Johansen 51,36 %
 5. Stein Furuseth – Torhild Lund 50,08 %
 6. Knut Lunde – Barrie Silk 43,75 %
 7. Finn Thomassen – Inger Berge 43,06 %
 8. Asbjørn Dahle – Dagfinn Fløystøl 42,36 %
 9. Ivar Borøy – Idar Magne Stavnes 41,64 %
 10. Gunleiv Djupesland – Helge Greibesland 32,64 %
-------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 28.oktober
Seier til Paul Otto Johnsen og Terje Skjelbred
y2
----------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25.oktober

1. Knut Lunde - Barrie Silk 61,81 %
2. Olav Homme - Svein Arne Øydna 59,72 %
3. Ragnar Pettersen - Per T. Holmen 53,33 %
4. Terje Greibesland - Gunleiv Djupesland jr. 51,39 %
5. Rolf Aron Trygsland - Arnt Haugland 50,69 %
5. Helge Greibesland - Gunleiv Djupesland 50,39 %
7. Kjell Johansen - Inga Fidjestøl 50,67 %
8. Torhild Lund - Idar Magne Stavnes 44,53 %
9. Finn Thomassen - Inger Berge 38,89 %
10 Synnøve Herlofsen - Inger Grethe Vabo 36,27 %


-----------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 21.oktober
Seier til Helge Thorsen og Øyvind Lorentsen
y2
-------------------------------------------------------------------


Mandag 18. oktober
Seier til Torgny Trygsland og Olav Homme

1. Torgny Trygsland - Olav Homme 72,22 %
2. Gunleiv Djupesland - Helge Greibesland 63,89 %
3. Dagfinn Fløystøl - Asbjørn Dahle 52,78 %
4. Lyder Amundsen - Gunnar Stangeland 51,39 %
5. Arnt Haugland - Rolf Aron Trygsland 50,56 %
6. Barrie Silk - Knut Lunde 50,00 %
7. Terje Greibesland - Gunleiv Djupesland jr. 49,44 %
8. Inger Grethe Vabo - Synnøve Herlofsen 48,33 %
9. Torhild Lund - Idar Magne Stavnes 47,44 %
10. Per Tobias Holmen - Ivar Borøy 37,22 %
11. Kjell Johansen - Inga Fidjestøl 35,94 %
12. Finn Thomassen - Inger Berge 32,68 %

-----------------------------------------------------------------------

Torsdag 14.oktober
Seier igjen til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
-------------------------------------------------------------------

Mandag 11. oktober

Resultater mandag 111021:
1. Torhild Lund - Idar Magne Stavnes 59,25 %
2. Knut Lunde - Barrie Silk 57,78 %
3. Dagfinn Fløystøl - Asbjørn Dahle 56,88 %
4. Olav Homme - Svein Arne Øydna 53,75 %
5. Terje Greibesland - Gunleiv Djupesland jr. 51,25 %
6. Finn Thomassen - Inger Berge 51,11 %
7. Arnt Haugland - Rolf Aron Trygsland 50,63 %
8. Gunleiv Greibesland - Torgny Trygsland 49,38 %
9. Gunnar Stangeland - Lyder Amundsen 45,63 %
10. Inga Fidjestøl - Kjell Johansen 43,72 %
11. Inger Grethe Vabo - Synnøve Herlofsen 40,00 %
12. Jane Pedersen - Ivar Borøy 39,38 %
13. Ragnar Pettersen - Per Tobias Holmen 38,33%

--------------------------------------------------------------------------


Torsdag 7.oktober
Solid seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
-------------------------------------------------------------------

Mandag 4. oktober

1. Inga Fidjestøl - Kjell Johansen 57,44 %
2. Arnt Haugland - Rolf Aron Trygsland 55,0 %
3. Olav Homme - Svein Arne Øydna 54,44 %
3. Dagfinn Fløystøl - Asbjørn Dahle 54,44 %
5. Jane Pedersen - Ivar Borøy 50,56 %
6. Torhild Lund - Kjell Harald Melheim 50,39 %
7. Finn Thomassen - Inger Berge 50,0 %
8. Terje Greibesland - Gunleiv Djupesland jr. 48,69 %
9. Ragnar Pettersen - Idar Magne Stavnes/Per Tobias Holmen 44,28 %
10. Knut Lunde - Barrie Silk 42,78 %
11. Gunleiv Djupesland - Helge Greibesland 40,56 %
11. Synnøve Herlofsen - Inger Grethe Vabo 40,56 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 30. september
Seier til Clas Gundersen og Lajla Ellefskaas
y2
-------------------------------------------------------------------

Mandag 27. september
Seier til Thorild Lund og Stein FurusethTorsdag 23. september
Seier til Olav Ringvoll og Markus Bruno
y2

 


---------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. september
Seier til Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland-----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 16. september
Seier til Kenneth Tørstad og Terje Skjelbred
y2

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. september

Seier til Olav Homme og Svein Arne Øydna


----------------------------------------------------------------------------

Torsdag 9. september
Endelig i gang igjen!
Da kunne vi endelig starte opp med spilling på omsorgssentet igjen.
Til tross for diverse koronaregler med spriting og annet så gikk arrangementet
veldig greit. Takk til Markus Bruno som fikk i gang Bridgematen på en trygg måte.

Dagens vinnere ble Jane Pedersen og Ivar Borøy. Gratulerer!y2

---------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 31. august


Gladnyhet!

Til våre medlemmer og øvrige bridgevenner
VI starter opp med spilling på omsorgssenteret igjen torsdag 9. september
og mandag 13. september.

Les mer


----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Torsdag 31. desember

Godt nyttår til alle bridgevenner
!


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 12. desember
Viktig informasjon til alle medlemmer

Les her
--------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 10. desmber

Kontigent 2021

Kjære medlem!

Litt tregt, men nå er det tid for å fornye medlemskapet i Søgne Bridgeklubb.

Kontingenten for 2021 er kr 400,-.

Kontonummer:  3090.20.93571

Nytt av året, er at du kan betale med VIPPS.
Søgne Bridgeklubb. 634991

Betalingsfristen er;  innen utgangen av dette året.

Noe dere lurer på angående dette, kan dere ringe meg på mobil;  91795234

Så ønsker jeg hver især, ei riktig fin førjulstid!

Hilsen Bente Irene Holmen
Kasserer

-----------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 22. oktober
Bridge i Finsland

Klubben vår har en del medlemmer fra Finsland som trofast møter opp og
spiller på mandager. Siden vi ikke har spilling i vår klubb for tiden vil de forsøke
å få i gang spilling der oppe. Spillingen vil foregå på herredshuset på Brandsvoll
fra mandag 26. oktober kl. 18.30.

De ønsker alle btidgeinteresserte hjertelig velkommen!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 13. oktober

Informasjon til alle medlemmer
Les her
------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 15. mai
Info fra styret til alle medlemmer
Les her
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 14.april
I påvente av nye korona-retningslinjer fra NBF så vil det fremdeles
ikke bli arrangert klubbkvelder i Søgne Bridgklubb
.
Styret vil komme med ny informasjon så fort det lar seg gjøre.

mvh
Olav Ringvoll
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 11. mars
VIKTIG! All spilling avlyst fram til påske

INFO FRA NBF

INFO TIL MEDLEMMER FRA STYRET I SBK


---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. mars
Asbjørn Dahle og Dagfinn Fløystøl vant i kveld
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 5. mars
Ny seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. mars
Vinnere ble Inger Berge og Finn Thomassen
y2
--------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 27. februar
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen med solid seier
y2
Sjekk bridge.no for simultanresultater på fredag
-------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 24. februar
John Seland og Stein Furuseth ble vinnere
y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. februar
Andreas Hatten og Paul Otto Johnsen var best


y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 17. februar
Ny seier til Terje Greibesland og Gunleiv Djupesland jr.
y2


Tre generasjoner ved samme bridgebord

Under mandagens spilling møttes to par bestående av tre generasjoner
ved bridgebordet. Nærmest sitter Helga Leiro som er mor til Tove Hægg Versland.
"Ungdommen" til høyre, Didrik Hægg, er sønn av Tove og Svein Versland.
Søgne Bridgeklubb er kjent for å ta seg godt av nye medlemmer, og vi
ønsker alle Didrik hjertelig velkommen. Vi trenger rekruttering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 16. februar
Info om vårsesongen 2020
Les her
-----------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 16. februar
Helge Thorsen og Magne Lorentsen vant Januarturneringen
y2
----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 13. februar
Solid seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 10. februar
Seier til Terje Greibesland og Gunleiv Djupesland jr.
y2
-----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 6. februar
Vinnere ble Torhild Lund og Henning Klemo

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. februar
Inga Fidjestøl og Kjell Johansen vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 30. januar
Seier til Siss Wold og Espen Grebrof

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. januar
John Seland og Gunnar Stangeland vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 23. januar

Seier til Arve Lien og Alf Mardon Hansen

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. januar
Kveldens vinnere: Synnøve Herlofsen og Inger Grete Vabo
y2
................................................................................................................................

Torsdag 16. januar
Vinnere ble Paul Otto Johnsen og Terje Skjelbred

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. januar
Seier til Gunleiv Djupesland og Helge Greibesland
y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 9. januar
To på rad for Magne Lorentsen og Helge Thorsen

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 6. januar
Seier til John Seland og Ivar Borøy
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 2. januar
Helge Thorsen og Magne Lorentsen vant årets første

y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19. desember
Seier til Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 16. desember
Clas Gundersen og Ragnar Pettersen vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 14. desember
Delt førsteplass på julefesten

Formann Olav Ringvoll gratulerer vinnerparene på årets julefest.
Fv. Tore olsen, Olav Ringvoll, Bente Holmen Helge Thorsen og Arild Larsen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 12. desember
Rune Væting og Alf Terje Albert vinnere
y2
-------------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. desember
Knut Lunde og Barrie Silk tok seieren i kveld

y2
-----------------------------------------------------------------------------


Torsdag 5. desember
MP treff: Bente Holmen og Svein Inge Pettersen vant

y2

MP Treff -resultater se bridge.no i løpet av fredagen

------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. desember
Svein Arne Øydna og Olav Homme vant
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 28. november
Svein Inge og Ragnar Pettersen til topps

y2

For simultanresultater se bridge.no i løpet av fredagen
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 26. november
KONTIGENT 2020

Tida er inne for å fornye medlemskapet i Søgne Bridgeklubb.
Kontingenten er kr 400,- for standard medlem.
For I-medlem kr. 100,-.  (Dette er for nye medlemmer). 
Årsprisen gjelder for det året de melder seg inn og samme pris året etterpå.

Kontingenten kan betales til konto 3090.20.93571.
Den kan også betales kontant på klubbkveld. 
En giro kan også ordnes om noen ønsker det.  

Betalingsfrist 15.desember 2019.

Mvh
Bente Holmen
Kasserer

-----------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25. november
Seier til Terje Greibesland og Gunleiv Djupesland jr.
y2
--------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 21. november
Vinnere ble Siss Wold og Per Holmen

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 18. november
Inga Fidjestøl og Kjell Johansen vant
y2
----------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 17. november
JULEFESTEN 14. DESEMBER 2019 INNBYDELSE
LES HER
------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. november
Olav Ringvoll og Øyvind Lorentsen var best

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 11. november
Finn Thomassen og Inger Berge vant igjen
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. november
Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen kveldens vinnere

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. november
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant Oktobermixen
y2
-------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 4. november
Seier til Finn Thomassen og Inger Berge
y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 3. november
"Sam(m)e fan" topper 4. divisjon etter første helg
Laget består av Øyvind Lorentsen, Inger Johanne Larsen, Helge Thorsen,
Magne Lorentsen og Bente Farbrot

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 31. oktober
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant siste i oktober


y2
-------------------------------------------------------------------------------

Mandag 28. oktober
Inga Fidjestøl og Kjell Johansen var best
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 24. oktober
Øyvind Lorentsen og Helge Thorsen vant

y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 21. oktober
Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland seiret
y2
------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 17. oktober
Kveldens vinnere: Svein Inge og Ragnar Pettersen

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 14. oktober
Torhild Lund og Wenke Myhre vant
y2
-----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 10. oktober
Seier til Henning Klemo og Ragnar Pettersen

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 7. oktober
Arnt Haugland og Rolf Aron Trygsland vant igjen
y2
-------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 3. oktober
Kveldens vinnere: Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 3. oktober
Vinnere av septemberturneringen:
Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. september
Arnt Haugland og Rolf Aron Trygsland vant
y2
---------------------------------------------------------------------------

Torsdag 26. september
Vinnere: Siss Wold og Kjell Haugum

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 23. september
Gunleiv Djupesland og Helge Greibesland vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19, september
Delt førsteplass i kveld

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 16. september
John Seland og Stein Furuseth vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 12. september

Seier til Henning Klemo og Clas Gundersen

y2
-----------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. september
Seier til Inga Fidjestøl og Lill Evy Nøddelund
y2
----------------------------------------------------------------------------
Torsdag 5. september

Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen vant

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. september
Vinnere ble Clas Gundersen og Ragnar Pettersen
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. september
Handicapberegning for spilling på mandager

1) Spillere med hjerternål (eller tilsvarende nivå) trekkes 2,5 %.

2)Spillere med ruternål (eller tilsvarende nivå) trekkes 1 %.

3)Etter tre seiere i et kalenderår gis det fratrekk på 1 % pr. spiller – pr. seier. Gjeldende ut året.

4)Nye spillere gis 2,5 % i tillegg i ett år.

5)Noe skjønn tillates og utøves av kveldsleder (vanligvis Per).

Kveldspremie kan kun vinnes av betalende deltakere.

Gjeldende fra høsten 2019
----------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 2. september
Årets vinner av sommerbridgen ble Clas Gundersen
y2
--------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 29. august
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant siste i sommerbridgen

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 26. august
Vinnere ble Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22. august
Kåre Nygaard og Jon Solli Hansen vant

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 19. august
Seier til Barrie Silk og Knut Lunde
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 19. august
Foreløpig sammenlagt i sommerbridgen
y2
------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. august
Terje Skjelbred og Paul Otto Johnsen var best

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 12. august
Olav Homme og Svein Arne Øydna kveldens vinnere
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 8. august

Suveren seier til Siss Wold og Kjell Haugum


y2
--------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 5. august
John Seland og Stein Furuseth vant
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 1. august
Seier til Jane Pedersen og Ivar Borøy

y2

Mandagsklubben starter opp igjen 5. august. Alle velkommen
--------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 25. juli
Vinnere ble Egil og Marianne Homme

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18. juli
Per og Harald Skretting var best

y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11. juli
Seier til Paul Otto Johnsen og Andreas Hatten

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. juli
Kai Henriksen og Per Skretting vant

y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 27. juni
Bente Farbrot og Paul Otto Johnsen best i kveld


y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 24. juni
Hanne Littauer og Torhild Lund seiret
y2
Mandagspillingen starer opp igjen 5. august
--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. juni
Knepen seier til Siss Wold og Magne Lorentsen

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 17. juni
Lill Evy Nøddelund og Torhild Lund var best
y2
Neste mandag (24. juni) blir siste spillekveld før sommeren.
Sommerbridgen på torsdager fortsetter som vanlig.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 15. juni
SOMMERFESTEN
Vinnere ble Jane Pedersen og Leif Arne Halleraker

Fortjent seier til Jane Pedersen og Leif Arne Halleraker
Nr 2: Wenche Myhre og Øyvind Lorentsen
Nr 3: Svenn Halvorsen og Torhild Hanssen

y2
------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 13.juni
Seier til Bodil og Bjørn Fossan fra Klepp BK

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 6. juni
Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 3. juni
Rolf Aron Trygsland og Arnt Haugland vant
y2
----------------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. mai
Paul Otto Johnsen og Terje Skjelbred var best
y2
--------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 23. mai
Bente Holmen og Clas Gundersen tok 1. plassen

y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. mai
Clas Gundersen og Lajla Ellefskaas vant
y2
----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 16. mai
Suveren seier til Clas Gundersen og Markus Bruno

y2
--------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 14. mai
SBK inviterer til sommerfest 15. juni
Les her
-------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 13. mai
Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland med ny seier
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 9. mai
Solid seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 6. mai
Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland var best
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 2. mai
Vedtekter Søgne Bridgeklubb
Les her
------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 2. mai
Referat fra årsmøtet 26. april

Paul Otto Johnsen og Inger Berge fikk blomster som takk for sin innsats i styret
Per Holmen fikk blomster og takk for jobben han gjør med Mandagsklubben, og Anne Sørbø fikk forjent oppmerksomhet for sin 60-års dag. Gratulerer så mye fra alle i klubben!

Referatet leser du her
--------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 2. mai
Henning Klemo og Markus Bruno vant første i sommerbridgen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. april
Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lørdag 27. april
Idar Magne Stavnes lanserer "Postkasse" i Søgne BK
-------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte
Clas Gundersen og Øyvind Lorentsen vant spilling

y2
---------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 25. april
Seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 25. april
Gratulerer med dagen, Siss Wold

Siss Wold fylte 85 år i dag, og alle i Søgne Bridgeklubb gratulerer!
En fantastisk blid og hyggelig dame som alltid har skapt god stemning i klubben.
Veldig gøy at du stiller til spilling på akkurat denne dagen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 24. april
Årsmøte fredag 26. april saksmappe
-----------------------------------------------------------------------------------------
Fredag 19. april
Påskekyllingene vant Lagfredag

Egil Nerheim, Helge Thorsen, Arild Eidet og Øyvind Lorentsen
2.plass: Siri Gro Drivdal, Erik Jørgensen, Siri Hove og Ivar Andreas Hove
. 3 . plass: Alf Terje Albert, Harald Messel, Terje Skjelbred og Paul Otto Johnsen

y2

Takk til Bente Holmen, Olav Ringvol og Bjarne B. Lieng for et kjempebra arrangement!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 15. april
Seier til Inga Fidjestøl og Kjell Johansen
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11. april
Delt førsteplass

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 8. april
Vinnere ble Paul Otto Johnsen og Terje Skjelbred
y2
---------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. april
Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen toppet

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. april
Bente Holmen og Olav Ringvoll vant klubbmesterskapet
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 1. april
Seier til Inga Fidjestøl og Kjell Johansen
y2
----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 28. mars
Vinnere i kveld ble Siss Wold og Per Holmen


y2

Takk til Bente Holmen som stilte med to store hjemmelagde
bløtkaker på sin egen bursdag. For ei dame!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 27. mars
På grunn av et annet arrangement så starter spillingen
i morgen en time senere. Altså 19.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25. mars
Seier til Clas Gundersen og Ragnar Pettersen
y2
------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. mars
Påsketurnering 6. april kl 18.30.
Brandsvoll Herredshus i Finsland

Les mere her
------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. mars
Snorre Aalberg og Roald Mæsel vant


y2
------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 18. mars
Seier til Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland
y2
------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 18. mars
INFO FRA STYRET

Innbydelse til Lagfredag

Årsmøte 2019. Fredag 26. april
-------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 16. mars
KM MIX på Heimklang:
Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen vant

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. mars
Jane Pedersen og Ivar Borøy ble kveldens vinnere

y2
-------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 11.mars

Idar Magne Stavnes og Gunnar Stangeland ble best
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. mars
Vinnere ble Terje Skjelbred og Paul Otto Johnsen

y2
----------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 4. mars
Kveldens vinnere: Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle
y2
------------------------------------------------------------------------------------------
Kjell Johansen: 75 år. Gratulerer!

Gratulasjoner til Kjell Johansen som har fylt 75 år! Kjell er en som har stått på for Søgne
Bridgeklubb i mange år, og bidrar fremdeles til at mange får en hyggelig opplevelse i klubben.
Du har dine meritter som spiller og som makker har du alltid vært populær.
Nok en gang gratulerer fra alle i Søgne Bridgklubb!
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 28. februar
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant i kveld
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25. februar
Seier til Clas Gundersen og Ragnar Pettersen
y2
---------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. februar
Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen var best

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 18. februar
Kate Ellertsen og Helge Thorsen var best
y2
----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. februar
Overlegen seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
De neste 6 torsdagene er det klubbmesterskap i Søgne Bridgeklubb.
De 5 beste kveldene teller i sammendraget og minst 4 av disse må være med samme makker.
Alle kan delta, men kun medlemmer kan bli klubbmester. Vel møtt!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 11. februar
Seier til Bente Farbrot og Ragnar Pettersen
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. februar
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant

y2
-------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 4. februar
Asbjørn Dahle og Dagfinn Fløystøl kveldens vinnere
y2
-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 31. januar
Søgne Open vinnere: Atle Halvor Stray og Tore Olsen

Atle Halvor Stray og Tore Olsen ble suverene vinnere av Søgne Open. I kveld vartet de opp med spill av høy klasse og det ble etterhvert liten tvil om hvem som skulle gå av med seieren totalt etter to kvelder. Gratulerer så mye! Tore ble desverre ikke med på bildet.
Nærmest var Svein Inge og Ragnar Pettersen på andreplass og Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen på tredjeplass. Neste torsdag er det vanlig spillekveld og vi ønsker selvfølgelig alle hjertelig velkommen tilbake. Nye lodder og nye gevinster.
Fornøyde med andreplass og tredjeplass

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 28. januar
Inger Grete Vabo og Synnøve Herlofsen vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 24. januar
Kveld 1 av Søgne Open: Delt førsteplass
Inger Johanne Larsen/Magne lorentsen deler førsteplassen med Lajla
Ellefskaas/ Clas Gundersen etter første kveld av Søgne Open. Svein Inge og Ragnar Pettersen
har en foreløpig tredjeplass. Spennende avslutning neste torsdag hvor alt kan skje.
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lill Evy Nøddelund og Oddvar Kjønniksen var best
y2
----------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 17. januar
Solid seier til Svein Inge Pettersen og Øyvind Lorentsen

y2
Neste torsdag er det Søgne Open. Vi begynner kl. 18.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 14. januar
Seier til Idar Magne Stavnes og Gunnar Stangeland
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 13.januar
Minner om at Søgne Open arrangeres 24. og 31. januar
Husk at det kun er forhåndspåmeldte par som får delta

Påmelding på nett her, eller til Olav Ringvoll (tlf 480 91 114)


----------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 10. januar

Egil og John Homme vant

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 7. januar
Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland ble kveldens vinnere
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 3. januar
Stein Furuseth og Kåre Nygård vant årets første

y2

Minner om at Søgne Open arrangeres 24. og 31. januar
Husk at det kun er forhåndspåmeldte par som får delta

Påmelding på nett her, eller til Olav Ringvoll (tlf 480 91 114)


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 27. desember
Per og Harald Skretting vant årets siste

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. desember
Suveren seier til Magne Lorentsen og Henning Klemo

y2

Det blir spilling torsdag i romjulen.
Minner også om at kontigenten må betales!


God jul til alle!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 17. desember
Wenke Myhre og Per Holmen vant siste mandag før jul
y2

---------------------------------------------------------------------------------------
Lørdag 15. desember
Julebordet 2018
Seier til Helge Thorsen og Arild Larsen

Helge Thorsen og Arild Larsen ledet stort sett hele kvelden. Gratulerer med seier!
2. plass. Kjell Johansen og Bente Holmen
3. plass. Olav Homme og Svein Arne Øydna

En stor takk til festkomiteen og alle andre som bidro til at dette ble en flott kveld.
God jul!

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 13. desember
Bente Holmen og Olav Ringvoll vant

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 10. desember
Vinnere ble Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle
y2

Det blir spilling mandag 17. desember og neste etter det blir mandag 7. januar
Vi ses på julebordet 15. desember!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 6. desember
Arild Larsen og Helge Thorsen var best i kveld

y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 3.desember
Seier til Sigrid Junker og Per Holmen
y2
------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 29. november
Svein Inge og Ragnar Pettersen til topps

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 26. november
Helge Thorsen og Clas Gundersen vant
y2
--------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22. november
Øyvind og Magne Lorentsen var best

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 19. november
Seier til Knut Lunde og Kjell Arnfinn Pettersen
y2
----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. november
Vinnere i kveld: Svein Inge og Ragnar Pettersen

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 13. november
JULEFESTEN 15. DESEMBER PÅ HEIMKLANG
Les her
----------------------------------------------------------------------------------
Mandag 12. november
Seier til Finn Thomassen og Inger Berge
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 12. november
Kontigent 2019
Tida er inne for å fornye medlemskapet i Søgne Bridgeklubb.
Prisen er kr 400,- for standard medlem og kr 100,- for
I-medlem (Dette er for nye medlemmer).
Årsprisen gjelder for det året de melder seg inn og samme pris året etterpå. Kontingenten kan betales til konto 3090.20.93571 eller betales
kontant på klubbkveld. En giro kan også ordnes om noen ønsker det.
Betalingsfrist 15.desember

Mvh Bente Holmen Kasserer

------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 8. november
Nok en gang seier til Bente Holmen og Olav Ringvoll
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 8. november
Hjelp Søgne Bridgeklubb til PREMIE!
Les dette
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 5. november
Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle kveldens vinnere
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 1. november
Bente Holmen og Olav Ringvoll var best

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 29. oktober
Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 25. oktober
Olav Ringvoll og Bente Holmen til topps

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 25. oktober
Vi gratulerer Arve Lien med 70-års dagen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 22. oktober
Wenke H. Myhre og Gerd Andersen vant
y2
------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18. oktober
Suverene: Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 15. oktober
Kveldens vinnere: Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle
y2
--------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 13. oktober
Søgnespillere på 3. plass i KM lag

Magne Lorentsen, Bente Farbrot, Inger Johanne Larsen og Øyvind Lorentsen.
Meget bra! Vi gratulerer!
y2
------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 11. oktober
Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen vinnere

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11. oktober
Vinnere av septemberturneringen:
Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen. Gratulerer!


-------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11. oktober
Pallen i sommerbridgen
Vinner av årets sommerbridge ble Olav Ringvoll. På plassene bak kom brødrene Lorrentsen. Øyvind på andre og Magne på tredje. Gratulerer!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 8.oktober
Alf Terje Albert og Clas Gundersen vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. oktober
Terje Skjelbred og Alf Terje Albert ble kveldens vinnere

Alf Terje Albert hadde desverre gått før fotografen fikk summet seg

y2
---------------------------------------------------------------------------
Mandag 1. oktober
Inger Berge og Finn Thomassen til topps
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 30. september
Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen vant septemberturneringen
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 27. september
Søgne BK gratulerer!

Ivar Borøy fikk overrakt blomster for fylte 80 år. Ivar har vært aktiv i bridgen i mange år og er en solid spiller som alltid er vanskelig å spille mot, Veldig trivelig som person og skaper alltid god stemning ved bridgebordet.
Alle medlemmer i Søgne BK sender med dette sine gratulasjoner til Ivar!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 27. september
71, 3%! Suveren seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 24. september
Svein Arne Øydna og Olav Homme vant
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. september
Magne Lund og Alf Terje Albert var best

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 17. september
Arnt Haugland og Rolf Aron Trygsland kveldens vinnere
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 13. september
Seier til Magne Lorentsen og Markus Bruno
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 10. september
Idar Magne Stavnes og Ragnar Pettersen vant
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 6. september
Siri Hove og Øyvind Lorentsen var best

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandga 3.september
Kveldens vinnere: Kjell Arnfinn Pettersen og Knut Lunde
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 3. september

Olav Ringvoll vant sommerbridgen sammenlagt
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 30. august
Alf Mardon Hansen og Kåre Nygaard vant

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Søgne Bridgeklubb gratulerer!
Den alltid sympatiske og muntre Tore Olsen har fylt 50 år. Vi gratulerer!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. august
Seier til Kirsten Aune og Stein Furuseth
y2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 23. august
Helge Thorsen og Øyvind Lorentsen var kveldens beste

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. august
Inga Fidjestøl og Kjell Johansen vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 16. august
Kveldens vinnere: Henning Klemo og Olav Ringvoll
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. august
Olav Homme og Gunnar Stangeland tok førsteplassen
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 9. august
Delt førsteplass
Per Holmen / Bjarne B. Lieng og Ragnar Pettersen / Svein Inge Pettersen

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 6. august
Lill Evy Nøddelund og Oddvar Kjønniksen vant
y2

--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 2. august

Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen kveldens vinnere
y2
-----------------------------------------------------------------

Mandag 30. juli
Seier til Svein Arne Øydna og Olav Homme
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. juli
Stillingen i sommerbridgen
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 26. juli
Magne Lorentsen og Siss Wold til topps!

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19. juli
Vinnere: Bente og Vetle Faag

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 12. juli
To på rad for Marianne og Christian Homme


y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 5. juli
Marianne og Christian Homme tok seieren

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 28. juni
Vinnere fra vest: Bodil og Bjørn Fossan

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25. juni
Seier til Kirsten Aune og John Seland
y2
Mandagsklubben tar en sommerpause. Starter opp igjen mandag 30. juli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. juni
Vinnere i kveld: Torhild Lund og Kjell Johansen

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 18. juni
Delt førsteplass
Sigrid Junker/Kirsten Aune og Torhild Lund/Øyvind Lund
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. juni
Siri Hove og Erik Jørgensen på førsteplass


y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 11. juni
Helge Greibesland og Gunnleiv Djupesland ble kveldens vinnere
y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 9. juni
Svenn og Bente var best av alle på sommerfesten

Glade vinnere: Svenn Halvorsen og Bente Holmen
Andreplass: Jane Pedersen og Ivar Borøy. Tredjeplass: Jan Ivar Wannberg og Mariann Nyutstumoen

På bildet til høyre får jubilantene Egil Nerheim (70) og Leif Arne Halleraker(50) en stor takk for deres mangeårige oppmøte på Søgne BK`s arrangementer. Hildeborg hyllet selvfølgelig også resten av vestlandsgjengen for deres positive innslag.

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 7. juni
Seier til Leif Arne Halleraker og Magne Lorentsen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 4. juni
Inger Berge og Finn Thomassen vant
y2
Det blir spilling på mandagene ut juni måned. Oppstart igjen blir 30. juli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 31. mai
Snorre Aalberg og Roald Mæsel tok en ny seier

I kveld var det syv fulle bord i sommervarmen.
Nesten utrolig at så mange ville sitte inne og spille kort på en slik kveld.
Bridgespillere er jo spesielle
folk som alle vet.

Kveldens forhåndsfavoritter sviktet ikke, og Snorre Aalberg og Roald Mæsel stod igjen øverst på pallen. Nærmest disse var Siss Wold og Olav Ringvoll på andreplass.
Tredjeplassen delte Christian og Egil Homme sammen med Magne Lorentsen og Henning Klemo.

Vi gratulerer alle sammen!

Velkommen tilbake
neste uke.

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 28. mai
Lill Evy Nøddelund og Oddvar Kjønniksen vant
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 24. mai
Terje Skjelbred og Paul Otto Johnsen seiret


y2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 21. mai
Olav Homme og Svein Arne Øydna med nok en seier
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 21. mai
Mandagsklubben: Det blir Spilling i kveld
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 15. mai
Sommerfesten 2018.

Lørdag 9. juni. Meld deg på!. Begrenset antall plasser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 14. mai
Olav Homme og Svein Arne Øydna ble vinnerne denne kvelden
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 7. mai
9,5 bord. Inga Fidjestøl og Kjell Johansen vant
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 7. mai
Referat fra årsmøtet 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 3. mai
Kristiansand BK delte førsteplassen

Snorre Aalberg/Roald Mæsel og Marianne Homme/Egil Homme delte førsteplassen
på første kveld av sommerbridgen. Øyvind Lorentsen og Henning Klemo
tok tredjeplassen. Gratulasjoner til alle og velkommen igjen!
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onsdag 2. mai

Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant aprilturneringen
y2
----------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 2. mai
Korrigering på spillekveld mandag 23. april

Feil som blei gjort på utrekninga mandag 23.April var at max score ikke blei forandret fra 14 til 16.
.Dette førte til at alle fikk for høy score(%), men plasseringa blei den samme. Nå er lista riktig.
BEKLAGER

mvh Per Holmen
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 30. april
10 bord! Harald Messel og Terje Skjelbred vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 29. april
Per Ove Scheis Minneturnering 2018
Flott innsats av Søgne Bridgeklubb i et sterkt felt, Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen
tok andreplassen mens Edvard Ellseth og Olav Ringvoll kom på en flott 4. plass.
Imponerende! Gratuler til begge parene!

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 26. april
Kveldens vinnere: Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen


y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 23. april
Vinnere ble Kirsten Aune og Sigrid Junker
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 21. april

Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen vant spillingen på årsmøte
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19. april
Nok en gang seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 16. april
Vi gratulerer Helge Greibesland med 60-års dagen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 16. april
Barrie Silk og Per Holmen ble kveldens vinnere
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 15. april
Bente Holmen og Nora Hanssen tok 3. plass i KM Veteran
Gratulerer!

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 12. april
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. april
Kveldens vinnere: Oddvar Kjønniksen og Lill Evy Nøddelund
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 5. april
Solid seier til Roald Mæsel og Snorre Aalberg


y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. april
Helge Greibesland og Olav Homme på 1. plass
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. april
Mandagsklubben: Det blir spilling i dag, 2. påskedag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 30. mars
"Bente og Guttene" vant Lagfredag 2018
Syv lag deltok på Lagfredag og det ble som vanlig en hyggelig dag/kveld.
God mat og drikke i gode venners lag i tillegg til kortspill er som regel alltid vellykket.
"Bente og Guttene" holdt akkurat unna for "K-4 minus 1" som kom som en rakett på slutten.
Gratulerer!

"Bente og Guttene". F.v: Egil Nerheim, Bente Holmen, Olav Ringvoll og Ragnar Pettersen
"K-4 minus 1". F.v: Svein Inge Pettersen, Lajla Ellefskaas, Clas Gundersen og Øyvind Lorentsen.
På bildet til høyre ser du fra venstre Per Holmen, Inga Fidjestøl og Bjarne B. Lieng fra laget
"Inga og de gode hjelperne".

y2
------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 29. mars
Årsmøtet 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 26. mars
Torhild Lund og Synnøve Herlofsen vant
y2
Minner om at det er lagspilling på langfredag (påmelding) og at det også
blir spilling 2. påskedag

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22. mars
Bente Holmen og Jan Ivar Wannberg ble kveldens vinnere

y2

Vinnere av klubbmesterskapet:
Olav Ringvoll og Edvard Ellseth. Gratulerer!


Resultat sammenlagt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tirsdag 20. mars
Sammenlagtliste før siste kveld av klubbmesterskapet
Fremdeles spenning i toppen
Se her
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tirsdag 20. mars
Husk påmelding til Lagfredag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 19. mars
Seier til Torhild og Øyvind Lund
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 18. mars
Resultater fra Aust-Agder Monrad Lag
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. mars
Kveldens vinnere ble Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 14. mars

NY DATO FOR PÅSKETURNERINGEN I FINSLAND
Turneringen er flyttet til Lørdag 7. april 2018 kl. 18.30

Påmelding til Helge 97155149 eller Gunleiv 95138311.
Blir god mat og salg av øl og vin. Påmeldingsavgift er kr.100,- pr pers.
Sted: Brandsvoll herredshus i Finsland

------------------------------------------------------------------------------

Mandag 12. mars
Vinnere: Inger Grethe Vabo og Synnøve Herlofsen
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 8. mars
Per Holmen og Henning Klemo vant

y2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 5. mars
Clas Gundersen og Ragnar Pettersen til topps
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 5. mars
HUSK LAGFREDAG I SØGNE 30. MARS

INVITASJON

Påmelding på nett
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 5. mars
PÅSKETURNERING I FINSLAND
Lørdag 17 Mars 2018 kl. 18.30

Bare og melde seg på til Helge 97155149 eller Gunleiv 95138311.
Blir god mat og salg av øl og vin. Påmeldingsavgift er kr.100,- pr pers.
Sted: Brandsvoll herredshus i Finsland

------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 3. mars
Vi fikk en ny kretsmester i klubben i dag.
Bente Farbrot vant KM Mix sammen med Carl Johan Knutsen

GRATULERER!


y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 1. mars
Kveldens vinnere: Edvard Ellseth og Olav Ringvoll
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 26. februar

Seier til Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22. februar
INFO TIL KLUBBENS MEDLEMMER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22. februar
John Seland og Stein Furuseth vant

Gratulasjoner til Stein Furuseth og John Seland! Seland hadde det travelt med å komme seg hjem og ble desverre ikke fanget av fotografen. Flott innsats. Gavekort er på vei til deg.

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 19. februar
Finn Thomassen og Inger Berge vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. februar
Kveld 1 av klubbmesterskapet:
Knepen seier til Svein Inge og Ragnar Pettersen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 12. februar
Seier til Knut Lunde og Kjell Arnfinn Pettersen
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 8. februar
Kveldens vinnere: Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 5. februar
Stein Furuseth og John Seland kveldens vinnere
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 4. februar
Opprykk til 3. divisjon!

Stor prestasjon av Søgnelaget "Sam(m)e fan" i helgas 4. divisjon. De beholdt ledelsen fra 1. helg og dermed blir det opprykk til 3.divisjon. Laget består av Bente Farbrot, Magne Lorentsen, Helge Thorsen, Øyvind Lorentsen, Lajla Ellefskaas og Inger Johanne Larsen. Gratulasjoner fra alle i klubben!
Gode prestasjoner også fra to andre Søgnelag med henholdsvis 4. og 6. plass.

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 1. februar
Hanne Cecilie Jensen og Paul Otto Johnsen til topps

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 29. januar
Seier til Kirsten Aune og Sigrid Junker
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 25. januar
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen vant Søgne Open

Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen (i midten) vant Søgne Open sammenlagt.
Lajla Ellefskaas og Clas Gundersen (til høyre) fikk andreplass. Tredjeplassen tok Magne Lorentsen
og Inger Johanne Larsen. Gratulasjoner til alle!

Kveldsvinnere ble Kenneth Tørstad og Terje Skjelbred

Kveldens vinnere: Terje Skjelbred og Kenneth Tørstad. Ute til høyre i resultatlista kan du se hvilken plass du endte på under dagens spilling. Tallene til venstre er sammenlagt.

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 22. januar

Seier til Torhild og Øyvind Lund
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18. januar
Lajla og Clas vant første del av Søgne Open

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 16. januar
Damenes MIX
Håndverkeren lørdag 27. januar kl. 11.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 15. januar
Olav Homme og Svein Arne Øydna vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11. januar
Alf Terje Albert og Rune Væting med solid seier
y2
Husk: De to neste torsdagene er det Søgne Open. Turneringen krever påmelding på forhånd.
Dette kan gjøres på nett eller ved å ringe formann Olav Ringvoll (tlf. 480 91114)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 8. januar
Vinnere: Helge Greibesland og Ragnar Pettersen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. januar
Erik og Siri Gro til topps


y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 28. desember
Paul Otto Johnsen og Terje Skjelbred vant

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. desember
Seier til Rune Væting og Alf Terje Albert
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 18. desember
Vinnere ble John Seland og Stein Furuseth
y2

Mandagsklubben starter opp igjen 8. januar
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 17. desember
Jane Pedersen og Ivar Borøy vant på julefesten
y2

Vinnere: Jane Pedersen & Ivar Borøy
2. plass: Clas Gundersen & Lajla Elefskaas
3. plass: Kjell Johansen & Torhild Lund
Olav Homme gjennomførte uten skader

----------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 14. desember
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen toppet listen
y2

Minner om at kontigenten for 2018 må betales innen 15. desember.
Det blir spilling torsdag 21. og 28. desember.
Mandagsklubben spiller førstkommende mandag.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 11. desember
John Seland og Bjarne B. Lieng vant
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. desember
Edvard Ellseth og Ragnar Pettersen tok seieren

y2

Følg med på bridge.no for simultanresultater.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 4. desember
Seier til Ivar Borøy og Lajla Elefskaas
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 30. november
Sammenlagt november: Svein Inge og Ragnar Pettersen vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 30. november
Suveren seier til Terje Skjelbred og Alf Terje Albert
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Onsdag 29. november

Registrerte resultater i i november før siste spillekveld
y2
-------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. november
Solid seier til Wenke H. Myhre og Clas Gundersen
y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 23. november
Magne Lorentsen og Helge Thorsen helt til topps

Det ble jevnt i toppen også denne gang. Helge Thorsen og Magne Lorentsen vant så knepent som det går an foran Henning Klemo og Øyvind Lorentsen. Espen Forberg og Siss Wold tok tredjeplassen.
Gratulerer til samtlige! Følg med på bridge.no for simultanresultater.

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. november
Clas Gundersen og Ragnar Pettersen vant
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 16. november
Ny seier til Svein Inge og Ragnar Pettersen

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 13. november
Solid seier til Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle
y2
---------------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. november
Kontigent 2018

Tida er inne for å fornye medlemskapet i Søgne Bridgeklubb

Prisen er kr 350,- for standard medlem
 og kr 100,- for L-medlem -Som er for nye medlemmer.
Årsprisen gjelder for det året de melder seg inn, og samme pris året etterpå.

Kontingenten kan betales til Konto 3090.20.93571, eller betales kontant på klubbkveld.
En giro kan også ordnes om noen ønsker det.  

Betalingsfrist 15.desember

mvh
Bente Holmen
Kasserer

---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 9. november
Seier til brødrene Pettersen

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 7. november
Søgnelag leder 4. divisjon etter første helg
4. divisjon Vest-Agder ble arrangert i helgen, og vi må skryte litt av laget
som har tatt en forløpig ledelse, næmlig de med det finurlige navnet "Sam(m)e Fan".
Laget består av Øyvind Lorentsen, Magne Lorentsen, Helge Thorsen, Lajla Ellefskaas,
Bente Farbrot og selveste "sjøsamen; Inger Johanne Larsen. Gratulasjoner fra alle i klubben,
og så håper vi det holder til opprykk når del 2 spilles i februar.
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 6. november
Helge Greibesland og Gunnleiv Djupesland seiret
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 2. november
Simultankveld: Nok en seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
Simultanresultatene ser du på bridge.no når de er klare
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. oktober
Trygsland/Trygsland vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 26. oktober
Solid seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen

y2
Vi kan også gratulere Erik og Siri Gro med sammenlagtseier i oktobermixen!

Sammenlagtresultat

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 23. oktober
Seier til Asbjørn Dahle og Dagfinn Fløystøl
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19. oktober
Kveldens vinnere: Rune Væting og Alf Terje Albert
Gratulerer!

y2
-------------------------------------------------------------------------
Mandag 16. oktober
Olav Homme og Svein Arne Øydna ble best
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 12. oktober
Kveldens vinnere: Bente Farbrot og Ragnar Pettersen

y2

Sjekk på bridge.no i løpet av morgendagen for resultat av simultanturneringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. oktober
Seier til Asbjørn Dahle og Dagfinn Fløystøl
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 5. oktober
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen var best

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 2. oktober
Inga Fidjestøl og Kjell Johansen vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------

Spillekveld torsdag 28. september
Siste i september: Seier til Helge Thorsen og Magne Lorentsen

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 28. september
Kristiansand Bridgeklubb arrangerer lagkamper
Onsdag 11.,18. og 25. oktober vil Kristiansand Bridgeklubb prøve og arrangere lagkamper.
De ønsket veldig gjerne at Søgne BK og Ruter7 stilte med minst ett lag hver.
Det vil si at hver klubb greier å stille med 4 stk spillere til hver kveld. For de som skal spille
4. divisjon snart så er jo dette fin trening. Kontaktperson i Kristiansand BK er Markus Bruno.
E-post: markusbruno@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 28. september
INFO TURNERINGER I DANMARK

Søgne Bridgeklubb vil prøve og arrangere fellesreise til disse to turneringene som går
28. og 29. oktober. For å få dette til så må formann Olav Ringvoll ha beskjed fra de
som er interrisert innen førstkommende tirsdag (3. oktober)
Olav kan kontaktes på på telefon(48091114) eller E-post(osr@kleppnett.no) .
Fellesreise vil kun bli arrangert ved stor nok deltakelse.
Les her
---------------------------------------------------------------------------------------------

INFO AKTUELLE TURNERINGER HJEMME

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 25. september
Seier til Torhild og Øyvind Lund
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. september
Stein Furuseth og Alf Mardon Hansen tok seieren
Følg med på bridge.no for å sjekke resultatet av simultanturneringen

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 18. september
Delt i toppen
Hildeborg Lia/Per Holskog og Wenke Myhre/Idar Magne Stavnes med 63,54%
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. september
Vinnere i kveld: Erik Jørgensen og Siri Gro Drivdal

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 11. september
Seier til Clas Gundersen og Ragnar Pettersen
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 7. september
Geir Ove Høgdal og Olav Ringvoll vant

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 4. september
Seier til Helge Greibesland og Gunleiv Djupesland
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fredag 1. september
Bente Holmen vant sommerbridgen sammenlagt!
Med kanppest mulig margin dro Bente Holmen i land seieren i årets sommerbridge.
Nærmeste utfordrer var Erik Jørgensen på andreplass som kanskje nå angrer på en bitteliten feil
som er gjort i løpet av sommeren. Tredjeplassen gikk til Helge Thorsen. Gratulerer alle tre!
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 31. august
Henning Klemo og Ragnar Pettersen vant siste i sommerbridgen
Da venter vi i spenning på en ferdig utregnet sammenlagtliste

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 28. august
Wenke H. Myhre og Per Holmen vant
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fredag 25. august
Foreløpig sammenlagt i sommerbridgen
En runde gjenstår
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 24. august
Seier til Helge Thorsen og Tommy Tolfsen

y2

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 21. august
Svein Arne Øydna og Olav Homme vant
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 17. august
10 bord! Knepen seier til Siss Wold og Viggo Kold Hansen
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 14. august
Helga Leiro og Svein Versland vant
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 10. august
Markus Bruno og Clas Gundersen vant
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 7. august
Seier til Inger Berge og Finn Thomassen

y2

------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 3. august
Vinnere: Jan Ivar Wannberg og Helge Thorsen


y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 31. juli
John Seland og Stein Furuseth vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 27. juli
Kveldens vinnere: Paul Otto Johnsen og Olav Ringvoll

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. juli
Geir Ove Høgdal og Per Holmen kveldens vinnere
y2

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. juli
Sommerbridge sammenlagt pr 13. juli

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 13. juli
Marianne og Egil Homme vant

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 6. juli
Arendal dominerte på pallen!
y2
---------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 29, juni
Kveldens vinnere ble Bente Holmen og Helge Thorsen

Fantastisk med 9 og et halvt bord i kveld! Jevnt i toppen, og best ble Helge Thorsen og Bente Holmen.
Like bak fulgt Siri og Ivar Andreas Hove. Kveldens beste prestasjon var kanskje Sigrunn Faag som spilte med sin far Vetle. De endte på tredjeplass. Sigrunn er kun 10 år og spilte som en erfaren spiller. Bra gjort!
Håper du kommer tilbake og spiller mere i Søgne.

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 26. juni
John Seland og Stein Furuseth vant siste før ferien
Mandagsklubben starter opp igjen 31. juli
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 22. juni
Delt førsteplass

Geir Ove Høgdal/Per Holmen delte førsteplass med Clas Gundersen/Bente Holmen

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 19. juni
Clas Gundersen og Ragnar Pettersen vant
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. juni
Johnsen og Skjelbred til topps

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 12. juni
Dagfinn Fløystøl og Asbjørn Dahle: 71,30%
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lørdag 10. juni
Magne Lorentsen og Ann-Karin Hauge vant på sommerfesten

Til venstre:Vinnerparet, Ann-Karin Hauge og Magne Lorentsen. Til høyre: Andreplassen, Torhild Lund og Jan Ivar Wannberg. Gratulerer!

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 8. juni
Seier til Siss Wold og Espen Forberg


y2
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 5. juni
Gratulerer, Stein Furuseth og John Seland!

y2
---------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 1. juni

Johnsen og Skjelbred seiret

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommerfesten 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 29. mai
Inger Berge og Finn Thomassen tok seieren
y2
NB! Det blir spilling 2. pinsedag
------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 25. mai
Resultat fra mandag 22. mai:
Homme/Øydna vant
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 23. mai
Sommerfesten blir lørdag 10. juni kl. 17
Sted: Sjøboden til Per og Hildeborg

Du kan melde deg på med makker eller alene.
Påmelding kan gjøres til Hildeborg Lia (95283678) eller Olav Ringvoll (48091114)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tirsdag 23. mai
Ingen spilling torsdag 25. mai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18. mai
Siri Hove og Erik Jørgensen var suverene!

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Mandag 15. mai
Homme og Djupesland jr. ble beste par
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 11. mai
Kenneth Tørstad og Rune Væting vant


y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onsdag 10. mai
Innbydelse til Pinsebridge i Etne
Les her
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 8. mai
Olav Homme og Gunnleiv Djupesland jr. vant
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. mai
Kveldens vinnere: Magne Lorentsen og Helge Thorsen

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 1. mai
Kjell Johansen og Inga Fidjestøl ble best
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 27. april
Henning Klemo og Paul Otto Johnsen tok seieren

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 26. april
Husk årsmøte lørdag 29. april!

Det blir spilling mandag 1. mai
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 24. april
Sigrid Junker og Torhild Lund vant
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 22. april
Søgne BK dominerte i KM for veteraner:
Per Holmen og Kjell Johansen vant kretsmesterskapet
Magne Lorentsen og Helge Thorsen på 2. plass


y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. april
Bente Holmen og Jan Ivar Wannberg toppet listen

Til venstre: Kveldens vinnere ble Bente Holmen og "turisten", Jan Ivar Wannberg.
Til høyre: Magne Lorentsen fikk blomster av formann Olav Ringvoll for fylte 60 år. Magne har vært en av frontfigurene i Søgne Bridgeklubb, og var en av tre som var med å stifte klubben i 1996.
Magne er en dyktig spiller som alltid har stilt opp for klubben i mange sammenhenger, og blomstene er absolutt fortjent. Vi ønsker deg alle lykke til i helgens KM for veteraner!

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 17.april
Inga Fidjestøl og Kjell Johansen ble best
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 14. april
"De barmhjertige" vant Lagfredag

"De barmhjertige" viste ingen barmhjertighet ved bridgebordet. De tryllet fram mange gode spill og vant Lagfredag fortjent.
Andreplassen gikk til "Sjøsamen" og "Håpp&stopp" tok tredjeplass. Det var åtte lag som stilte til start på
Heimklang. Med så mange hyggelige mennesker samlet på en plass ble det som vanlig høy stemning.
Koldtbord og bridgespilling er en god kombinasjon.
Det ble forholdsvis tidlig avslutning, og non kunne gjerne hatt flere spill. Andre var forsynt etter 49 spill.
Sånn vil det alltid være. :-)

Vinnerlaget: Kenneth Tørstad, Terje Skjelbred og Rune Væting. Alf Terje Albert manglet da bildet ble tatt
Til venstre: "Sjøsamen" bestående av Inger J. Larsen, Magne Lorentsen, Lajla Ellefskaas.
Til høyre: Premie til nest siste plass:
På "Avlshingstene til Heidi" deltok Per Holmen, Heidi Eidet, Arild Eidet og Bjane B. Lieng

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 10. april
Eikså-Tønnesland med solid seier
y2
Det blir spilling 2. påskedag
--------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 6. april

Bente Holmen og Espen Forberg var suverene

I kveld var det ingen som kunne tukte Bente Holmen og Espen Forberg. De vant på scoren 66%.
Andreplass gikk til Tore Olsen og Olav Ringvoll med 57,6%.
Øyvind Lorentsen og Inger Johanne Larsen fikk siste pallplass med sine 55,6%. Gratulerer alle sammen!
Det er snart påskeferie, men bridgen tar ikke helt pause. Det spilles førstkommende mandag, og på langfredag arrangeres Lagfredag som vanlig. Oppfordrer alle til å stille på dette. Kjempeartig!
Kontakt formann Olav Ringvoll om du ønsker å delta.

y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 3. april

Inga Fidjestøl og Kjell Johansen vant!

y2
---------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 31. mars
Bente Holmen. Vi gratulerer!

Alle i Søgne Bridgeklubb gratulerer Bente Holmen med fyllte 60 år! Hun har virkelig bidratt stort i alle sine år i klubben, både som en dyktig spiller og som et sosialt midtpunkt.Vi må vel også nevne de utallige gangene Bente har stillt opp med kake på spillekveldene. Det må ha blitt mange hundrre gjennom årenes løp.
Vi håper alle det fortsetter :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 30. mars
Solid seier til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. mars
Torhild Lund og Sigrid Junker var best
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 25. mars
Resultater KM Par Vest-Agder
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kveldens vinnere ble Bente Holmen og Torleif Skarpholt
y2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. mars
Olav Homme og Gunleiv Djupesland jr. tok en klar seier
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 18. mars
Resultater KM Mix
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 16. mars
Solid seier til Alf Mardon Hansen og Arve Lien
y2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tirsdag 14. mars
Idar Magne Stavnes og Gunnar Stangeland vant mandagskvelden
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. mars
INFO FRA STYRET


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 9. mars
Solid seier til Magne Lorentsen og Helge Thorsen
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 6. mars
Odd Arvid Tønnesland og Jan Eikså vant!
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 2. mars
Solid seier til Jane og Ivar

Jane Pedersen og Ivar Borøy fikk en kjempestart på kvelden og beholdt ledelsen helt ut. 60,9%.
Nærmest var Nora Hanssen og Siss Wold med sine 56,1%.
Magne Lorentsen og Helge Thorsen var som vanlig med helt der oppe, og tok den siste pallplassen med 55,9%.
Kjempehyggelig kveld og seks fulle bord:
Vi ønsker alle velkommen tilbake neste uke og gratulerer vinnerne!

 

y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onsdag 1. mars
Helge Thorsen og Magne Lorentsen vant sammenlagt i februar
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 27. februar
Sigrid Junker og Torhild Lund ble best!
y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 23. februar
Seier til Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen

Det ble til slutt en forholdsvis klar seier til Bente Farbrot og Øyvind Lorentsen i kveld. 63% var nok til å vinne.
Torleif Skarpholt og Alf Terje Albert er noen smartinger, og tok med sine 59,9% en andreplass.
Hakk i hel fulgte Helge Thorsen og Magne Lorentsen på 59,4%
Vinterferie til tross, vi var 6 og et halvt bord. Bra oppmøte.
Gratulasjoner til vinnerne, og vi ønsker alle velkommen tilbake neste uke.

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 20. februar
Tønnesland-Eikså vant!
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 16. februar
Bente Holmen og Nora Hanssen til topps!

Solid spilling fra Nora Hanssen og Bente Holmen i kveld. De ble belønnet med 60,8% og en førsteplass.
Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen halte i land andreplassen med 58,1%, mens Magne Lorentsen og Helge Thorsen tok tredjeplass på 56,7%.
Vi gratulerer alle sammen og håper alle stiller opp også neste torsdag.
7 bord i kveld, men det er ennå god plass.
Vi ønsker gjerne at flere fra mandagsspillingen stiller opp.

y2
----------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 13. februar
Gunleiv Djupesland jr. og Olav Homme vant
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 9. februar
Seier til Per Skretting og Henning Klemo

Det ble en hard kamp i toppen i kveld, men til slutt dro Per Skretting og Henning Klemo i land seieren. 61,4% var vinnerscoren. På andreplass med 60,4% kom Terje Skjelbred og Paul Otto Johnsen. De var lenge i tet, men holdt altså ikke helt inn. Espen Forberg og Lajla Ellefskaas spiller bra sammen og tok tredjeplass med 56.6%.
Syv og et halvt bord var et godkjent fremmøte på en kald februarkveld.
Gratulasjoner til vinnerne og så møtes vi neste uke.

y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 6. februar
Mølland-Øydna vant! Hele 11 fulle bord! Fantastisk!
y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultater 4. divisjon 2. helg
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Seier til Inger Johanne Larsen og Magne Lorentsen
y2

Inger Johanne Larsen var i fokus i kveld. Etter å ha blitt hyllet og fått blomster for fylte 50 år, så gikk hun også hen og vant spillekvelden ganske suverent sammen med Magne Lorentsen. Vi gratulerer så mye!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 30. januar
10 bord! 2 puljer

y2
y2

----------------------------------------------------------------------------------------------

Åpent KM Mix arrangeres i Søgne 18. mars. Husk påmelding!
__________________________________________________________________

Torsdag 26. januar
Ellseth og Ringvoll/Farbrot vant Søgne Open
Edvard Ellseth beholdt ledelsen fra forrige torsdag og vant dermed Søgne Open sammen med Olav Ringvoll og Bente Farbrot. Seieren var klar og sluttscoren ble på 60,4%.
Lajla Ellefskaas og Espen Forberg tok andreplassen på 54,9%, mens Siss Wold og Viggo Kold Hansen tok tredjeplass.
Gratulerer alle sammen!
Neste torsdag er det vanlig spillekveld. Vi ses.

y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 23. januar
Clas Gundersen og Kjell johansen ble best
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19. januar
Bente Farbrot og Edvard Ellseth leder Søgne Open

Bente Farbrot og Edvard Ellseth leder etter første kveld av Søgne Open. Om de klarer å følge opp 60,1% neste uke gjenstår å se. Nærmest ligger Lajla Ellefskaas og Espen Forberg med 58,3% og Clas Gundersen -
Per Holmen med 56%
Det ligger an til en spennende kveld neste torsdag.
Vi gratulerer alle med fin innsats og lykke til videre.
Oppstart kl. 18.00 også neste uke.
Vi sees.

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 18. januar
Spilling i morgen: Søgne Open (over 2 kvelder). Oppstart kl. 18.00

Kun for påmeldte par!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 16. januar
Inger og Finn. Gratulerer med seieren!
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 12. januar
Helge Thorsen og Magne Lorentsen ble kveldens vinnere
y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 9. januar
Vinnere ble Stein Furuseth og Per Holmen
y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 6. januar

Søgne Open: 19. og 26. januar

Påmelding
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag 5. januar
Jane og Ivar til topps

Jane Pedersen og Ivar Borøy var best på første torsdagskveld i januar.
Solide 61,9% holdt til seier foran Svein Inge Pettersen og Ragnar Pettersen som fikk 60,8%.
Lajla Ellefskaas og Espen Forberg seilte inn til en sikker tredjeplass med 59,2%.
Brukbar oppslutning på en kveld som sikkert var god også å tilbringe hjemme foran peisen.
Vi gratulerer Jane og Ivar med seieren og ønsker alle velkommen tilbake!

Torsdag 19. og 26. januar arrangeres Søgne Open som er en stor og hyggelig begivenhet. Husk påmelding!

y2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag 2. januar
Familien Djupesland dominerte
y2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


h-olsen


Søgne Bridgeklubb

Terminliste SBK

Årsmøte SBK

Finsland Bridge klubb

NYTTIGE SIDER:

h-olsen

NYTTIGE SIDER:

h-olsen

NYTTIGE SIDER:
 
e-post: post@i-sonen.no | Spillested: Søgne Omsorgsenter
Spilledager:
Mandag og torsdag kl. 18.30